Szkolenia zamknięte

szkolenia skrojone
na miarę Twoich potrzeb

Metoda FBI – rozmawiaj, przekonuj, buduj sojusze.

Największym błędem policjantów, biznesmenów, sprzedawców, negocjatorów czy choćby randkowiczów jest próba jak najszybszego wywarcia wpływu – przedstawienia swoich argumentów, oferty i sprawienie, aby druga strona powiedziała „tak”, przyznała się, odpuściła, była skłonna wykonać naszą prośbę.

Jeden z klasycznych modeli FBI, na przykład podczas negocjacji z zakładnikami, wygląda następująco:

 1. Aktywne słuchanie
 2. Empatyczna identyfikacja
 3. Rapport werbalny i niewerbalny – budowanie porozumienia
 4. Wywarcie wpływu
 5. Uzyskanie zmiany zachowania, decyzji.

Wszystko, co w podpunktach często wydaje się być proste i mało odkrywcze. Problem w tym, że większość z nas jest w stanie w pierwszych pięciu minutach wszystko popsuć. 

Większość osób, w swoich działaniach pomija pierwsze trzy punkty i od razu przechodzi do 4 i 5.

To jak budowanie domu bez fundamentów czy próba wyhodowania drzewa na pustyni – z góry zdane na niepowodzenie.

Pierwsze trzy punkty są jak woda dla organizmów żywych czy fundament dla domów.

Pod każdym z tych punktów kryje się mnóstwo wiedzy, umiejętności a każdy z nich wymaga skupienia i odpowiedniego nastawienia.

Metody te są jednak na tyle przejrzyste i ciekawe, by każdy uważny i aktywny uczestnik szkolenia nauczył się ich w kilka dni, a potem praktykował w pracy, aby utrwalać te nowe, bardzo praktyczne kompetencje na całe lata.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.  Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez zarządzanie uwagą rozmówcy, stosowany język i słowa – klucze, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią. W ostatecznym rozrachunku liczy się jakość zbudowanej relacji, wszystkie techniki i triki są tylko środkiem do lepszej komunikacji..

 

Od odejścia z Komendy Głównej Policji, zostając szkoleniowcem, potem także psychologiem, myślałam o wykorzystaniu  w swojej karierze doświadczenia z pracy w CBŚ, w Wywiadzie Kryminalnym, czy jeszcze wcześniej w Wydziale d.w. z Przestępczością Gospodarczą. To naturalna kolej rzeczy, iż dzięki naszej osobistej historii, stajemy się wyjątkowi, nie tylko jako ludzie, ale i jako marki osobiste na rynku pracy i eksperci, którzy dążą do bycia jak najlepszymi w swoim fachu. Opracowując na własny użytek poznane metody, najważniejsze było dla mnie zachowanie etyki w biznesie, granie fair i bycie transparentną w swoich celach i intencjach.

Zauważyłam, że metody FBI  wykorzystują teorie psychologii poznawczej, behawioralnej a także w niektórych aspektach zbliżone są do coachingu. Eksperci FBI już lata temu zauważyli także moc ludzkich emocji. Jeśli człowiek podejmuje kluczową decyzję, to jest to związane z ważnymi dla niego sprawami, które z kolei bezpośrednio związane są z uczuciami i emocjami. Wiele osób zakłada, że ludzie są racjonalni w swoich wyborach. Nią są. Jeśli podejmują ważne decyzje, ogromne znaczenie mają w tym procesie emocje, które ograniczają racjonalne myślenie. Metody FBI zakładają więc, między innymi, zarządzanie emocjami rozmówcy, a emocjami można zarządzać przez zmianę jego kierunku uwagi, odpowiednie zwroty, oddech czy postawę ciała. 

Poprzez to szkolenie, chciałabym uczyć, że jedną z najlepszych dróg wpływu, budowania sojuszy, negocjacji jest poznanie mapy świadomości, wartości, przekonań drugiej osoby. Bez takiej mapy, poruszam się jak turyści po dżungli bez przewodnika. Uwielbiam program tego szkolenia. Połączyłam w nim doświadczenia wyniesione ze służb z wiedzą psychologiczną oraz pokorą, jaką mam po latach pracy z ludźmi, do zaskakujących sytuacji  face to face. Zapraszam serdecznie.” – Klaudia Pingot, trener prowadzący, psycholog, autorka książek i artykułów, kreatywna mówczyni, była oficer CBŚ.

Wykorzystanie teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej Doliński i Wojciszke,
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego oraz „Preswazja – zarządzanie uwagą”
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana.

Narzędzia i techniki poznane podczas treningu:

 • Model wpływu stosowany przez FBI,
 • Technika tworzenia czystego pola i „zawieszenie ego”,
 • Czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała,
 • Kalibracja (czytanie) mapy przekonań, celów i potrzeb rozmówcy,
 • Nauka brania i tworzenia rapportu – budowania porozumienia na poziomie werbalnym i niewerbalnym, na poziomie wartości, zachowań i języka,
 • Zarządzanie uwagą – ogniskowanie uwagi rozmówcy poprzez  „atraktory” i „magnetyzery”,
 • Wywieranie wpływu poprzez elementy coachingu (zmiana perspektywy, mocne pytania) oraz NLP – presupozycje,
 • stosowanie reguły lubienia i zaangażowania w życiu codziennym,
 • zarządzanie przestrzenią jako element perswazji.

Program – poszczególne moduły; szczegółowy opis przedstawiany jest w ofercie bezpośrednio przygotowanej dla klienta:

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

Moduł II. Przygotowanie do pierwszego etapu- umiejętność zarządzania swoim postrzeganiem i uwagą. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z ludzką percepcją i poznawczą naturą człowieka.

Moduł III. Tworzenie czystego pola i kalibracja mapy emocjonalno – mentalej rozmówcy.

Moduł IV. Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 1.

Moduł V.  Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 2.

Moduł VII. Klucz do relacji długofalowych.

Moduł VIII. Praca ze scenariuszem i  scenki.

Po szkoleniu sugerowany Follow up.

 

Kontakt

King’s Speech – trening wystąpień publicznych

Po tym kursie nie będziesz mieć oporów, aby występować publicznie i przemawiać przed kamerą oraz na scenie.

Co wyróżnia trening wystąpień publicznych King’s Speech?

1. Kreatywne ćwiczenia i techniki.
2. Trening mowy ciała.
4. Zaangażowanie umysłów słuchaczy poprzez opowiadanie historii.
5. Zaawansowane ćwiczenia na scenie.
6. Wystąpienia przed kamerą.
7. Trening improwizacji.
8. Wchodzenie w stan flow.
9. Korzystanie z archetypów podczas interakcji z publicznością.
10. Zredukowanie tremy przed wystąpieniami.
11. Nauczenie się zarządzania grupą.

Mówienie i wystąpienia publiczne nie są tylko domeną królów, choć królewską umiejętnością pozostaną na zawsze. Każdy, kto używa głosu i mowy ciała, by komunikować się z innymi, występuje, staje się prezenterem, aktorem, mówcą. Przemawiasz tysiące razy w ciągu jednego roku.  Tą umiejętnością budujesz swój wizerunek, budujesz relacje, sprzedajesz, zyskujesz, negocjujesz, edukujesz, uwodzisz. To jedna z najważniejszych umiejętności i zasobów w ludzkim życiu. Nieznajomość pewnych zasad, nieumiejętność wywoływania odpowiednich reakcji, emocji, brak pewności – to sabotowanie własnego sukcesu

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład dotyczący stanów flow oraz mowy ciała.
 • Wykład motywacyjny.

Moduł II. Trening FLOW.

 • Trening umiejętności koncentracji i obecności.
 • Radzenie sobie z dialogami wewnętrznymi i tremą.

Moduł III. Trening Improwizacji.

 • Przeprowadzenie ćwiczeń zaczerpniętych z teatru improwizacji.
 • Budowanie dystansu do siebie, popatrzenie z humorem na koncept występów publicznych.
 • Budowanie umiejętności korzystania ze swojego „flow”.

Moduł IV. Trening Mowy Ciała.

 • Trening świadomości swojego ciała.
 • Wykorzystywanie Power Poses na swoją korzyść.
 • Budowanie pewności siebie poprzez mowę ciała.
 • Wpływanie na procesy grupowe poprzez mowę ciała.

Dzień 2.

Moduł V. Korzystanie z archetypów w trakcie wystąpień publicznych.

 • poznanie charakterystyki archetypów Mędrca, Wojownika, Bogini, Analityka i Szalonego Naukowca,
 • analiza fragmentów filmów i wystąpień mówców pod kątem archetypów
 • ćwiczenia z wykorzystaniem archetypów,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • budowanie wewnętrznej odporności i siły dzięki wchodzeniu w archetypy

Moduł VI. Opanowanie podstaw Storytellingu.

 • wykorzystanie historii do inspirowania grupy i zmiany przekonań,
 • konstruowanie historii i używanie anegdot trening

Moduł VII. Trening wystąpień.

 • przygotowanie do wystąpienia na scenie
 • wystąpienie przed kamerą
 • analiza własnych nagrań i feedback ze strony prowadzącego
 • „brawka” – uznanie pracy i zaangażowania uczestników, rozdanie certyfikatów

 

Kontakt

Smart Leadership – trening dla liderek, liderów

Wynik badań Gallupa, które objęły ponad milion pracowników wskazuje, co wpływa na efektywność zespołu i zadowolenie pracowników. Okazuje się, że najlepsi i najbardziej efektywni pracownicy odpowiadali twierdząco na takie pytania jak:

 • czy wiem, czego się oczekuje ode mnie w pracy?
 • czy mam narzędzia niezbędne do wykonania tego, czego się ode mnie oczekuje?
 • czy mam możliwość pracy w oparciu o moje silne strony?
 • czy czuję uznanie ze strony przełożonych?
 • czy komuś w pracy na mnie zależy?

Wybitny lider, liderka to połączenie szczególnego rodzaju charyzmy z umiejętnościami oraz odpowiednimi przekonaniami na temat siebie i ludzi. Zarządzanie ludźmi to kierowanie ich emocjami, ich motywacją, ich poczuciem własnej wartości oraz ich celami i efektywnością.

To, co znajduje się za nami i to, co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas (R. W. Emerson).

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE (szczegółowy program szkolenia ustalany jest na podstawie przeprowadzonych ankiet/spotkań przed szkoleniem).

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne. Inspirujące przykłady.

Moduł II. Moje silne strony i sztuka budowania relacji z zespołem. Test silnych stron, warsztat kompetencji.

Moduł III. Sztuka komunikacji. Jak słuchać na poziomie przekonań i potrzeb. Jak precyzyjnie konstruować komunikaty?

Moduł IV. Trening umiejętności wyznaczanie celów oraz udzielania feedbacku.

Moduł V. Wykład dotyczący motywacji i podstawowych potrzeb ludzi. Trening motywowania zespołu, case studies.

Moduł VI. Praca nad umiejętnością prowadzenia rozmów dyscyplinujących oraz własną asertywnością.

Moduł VII. Wykład dotyczący technik pozytywnego wywierania wpływu i mowy ciała lidera. Trening umiejętności.

Moduł VIII. Moduł podsumowujący. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i wątpliwościami. Future pacing – zastosowanie poznanych technik i nowych umiejętności w praktyce, w pracy.

Kontakt

Inteligencja emocjonalna

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii oraz aktualnych badaniach w zakresie zarządzania emocjami i osobistą efektywnością. Szkolenie w pozytywny sposób wpłynie na zasobne przekonania uczestników, pozytywne myślenie oraz inteligencję społeczną i emocjonalną.

Zarządzanie inteligencją emocjonalną i własną efektywnością.

Podczas szkolenia nawiążemy do teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej Daniela Golemana,
 • odkrycia dotyczące emocji Paula Ekmana,
 • wpływ poznania i heurystyk na emocje – D. Kahneman i A. Tverski,
 • zasoby silnej woli i emocje Roy Baumainster,
 • pozytywne myślenie wg Waltera Mischella,
 • układ emocjonalności  i regeneracji wg T.Schwartza w kontekście wydajności.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja:  Czym jest inteligencja społeczna i emocjonalna.

Moduł II. Trening rozpoznawania i nazywania emocji.

 • Analiza filmików video, nauka widzenia mechanizmów emocjonalnych i obronnych.
 • Nauka rozpoznawania mechanizmu MECZ (poziomu mentalnego, emocjonalnego, ciała i zachowań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji.
 • Zarządzanie emocjami poprzez dystansowanie się i zmianę perspektywy.
 • Nauka rozładowywania napięcia w relacji z rozmówcą.

Moduł III. Emocje a komunikacja. Rola przekonań i pozytywnego myślenia.

 • Wpływ przekonań na emocje i komunikację, mini wykład i ćwiczenie.
 • Czym są przekonania i jakie znaczenie ma umiejętność odraczania nagrody.
 • Nauka wykorzystania feedbacku w zarządzaniu relacjami.
 • Rola asertywnej odmowy.

Moduł IV. Zarządzanie efektywnością i emocjami.

 • Zapoznanie się z teorią R. Baumeister’a i W. Mischell’a.
 • Zapoznanie się z układem emocjonalności  i regeneracji wg T. Schwartza w kontekście wydajności.
 • Nauka wykorzystania wyobrażeń w zarządzaniu emocjami.
 • Nauka wykorzystywania autogennego treningu Schultza.
Kontakt

Wywieranie wpływu

Gdy patrzysz w oczy, jesteś odbierany jako szczery. Zadając odpowiednie pytania, możesz uruchamiać u odbiorców pożądane skojarzenia. Stosując zasadę stopy w drzwiach albo drzwi w twarz, wywołujesz odpowiednie reakcje.
Gdy powiesz A, B a następnie C, inni chętnie dopowiedzą całe abecadło. Choć wiele osób zna zasady wywierania wpływu, nasze mózgi i tak są zaprogramowane na działanie danego bodźca. Próba nie myślenia o różowym słoniu kończy się tak, jak próba oparcia się ofercie, gdy silnie zadziała zasada niedostępności.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.

Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez język, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią.

Umiejętność wywierania wpływu to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. W stosunku do klientów, pracowników, przełożonych, teściowych 😉 czy ostatecznie także wobec dzieci.

W trakcie szkolenia nawiążemy do:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej (D. Doliński, B. Wojciszke),
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego,
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy analizy transakcyjnej E. Berne’a.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja: Jak etycznie wywierać wpływ?

Moduł II. 6 reguł wywierania wpływu Cialdiniego w zastosowaniu codziennym i praktycznym.

 • Wprowadzenie teoretyczne, oparte na przykładach.
 • Autorytet, status i budowanie swojej pozycji w grupie – dyskusja.
 • Wykorzystanie zasady lubienia i podobieństwa do budowania relacji zaufania – praktyczne ćwiczenie.
 • Zasada niedostępności i wzajemności – ogrywanie scenek.
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji w motywowaniu do działania innych.
 • Poszukanie przykładów w mediach i reklamach wykorzystania zasady dowodu społecznego.

Moduł III. Mowa ciała, embodiment oraz zarządzanie przestrzenią jako narzędzia do wywierania wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Analiza filmów video.
 • Ćwiczenia „mirroring” i „matching”.
 • Prowadzenie poprzez mowę ciała, odgrywanie scenek.
 • Nauka zarządzania przestrzenią.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Presupozycje i zręczność językowa, czyli język perswazji.

 • Wprowadzenie teoretyczne,
 • Zapoznanie się z perswazyjnymi wzorcami językowymi,
 • Ćwiczenie pisania perswazyjnych wiadomości, maili, ogłoszeń,
 • Case studies i ogrywanie scenek.

Moduł V. Elementy coachingu oraz mocne pytania w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Wykorzystanie coachingu do zarządzania relacją.
 • Nauka zastosowania mocnych pytań oraz zmiany perspektywy.

Moduł VI. Elementy analizy transakcyjnej w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie do podstaw analizy transakcyjnej Erica Berne’a,
 • Poznanie trzech schematów JA (dorosły, dziecko, rodzic),
 • Sprawdzenie w praktyce rozpoznawania schematów i nauka zarządzania stanami ja.
Kontakt

Negocjacje

Pewien człowiek zostawił 17 wielbłądów dla swoich trzech synów. Pierwszy syn miał dostać połowę wielbłądów, drugi syn – jedną trzecią, zaś najmłodszy syn – jedną dziewiątą. Synowie przystąpili do negocjacji. 17 nie dzieli się przez 2. Nie dzieli się przez 3. Nie dzieli się przez 9. Między braćmi zaczęło iskrzyć. Zrozpaczeni, poszli w końcu po radę do starej mądrej kobiety. Staruszka przez długi czas rozważała ich problem, po czym wróciła i orzekła: „Nie wiem, czy to wam pomoże, ale jeśli chcecie, możecie wziąć mojego wielbłąda”. Mieli zatem 18 wielbłądów. Pierwszy syn wziął połowę – połowa z 18 to 9. Drugi syn wziął trzecią część – jedna trzecia z 18 to 6. Najmłodszy syn wziął dziewiątą część – jedna dziewiąta z 18 to 2. Łącznie 17. Został im jeden wielbłąd, którego oddali staruszce.

Ta Baśń z Bliskiego Wschodu, którą nierzadko cytuje William Ury (światowej klasy negocjator i mediator) jest odzwierciedleniem wielu sytuacji życiowych i zawodowych, gdy pojawia się jakiś konflikt, spór i pozornie wydaje się on nie do rozwiązania. Umiejętność znajdywania 18-go wielbłąda to sztuka negocjacji.

„W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy.” 

Umiejętność negocjacji jest kluczową umiejętnością w sprzedaży i zarządzaniu.

Poniżej znajdziesz autorski program 2-dniowego szkolenia z zakresu negocjacji by Smart Coaching.

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wprowadzenie teoretyczne

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker oraz gra negocjacyjna PIRACI.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład: czym są negocjacje? Struktura, style, strony.
 • Złote zasady prowadzenia negocjacji (oddzielanie ludzi od problemu, koncentracja na interesach, opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron, stosowanie obiektywnych kryteriów).
 • Test Thomasa Kilmana (indywidualny sposób wchodzenia w sytuacje konfliktowe).
 • Dyskusja, omówienie.

Moduł II. Przygotowanie do negocjacji, BATNA, WATNA, ZOPA

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • 8 elementów przygotowywania się do negocjacji.
 • Poznanie zasady BATNA, WATNA, ZOPA.
 • ćwiczenie z wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA.

Moduł III. Komunikacja w trakcie negocjacji

 • Nauka odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji – trening praktyczny.
 • Podstawowe błędy popełniane w negocjacjach.
 • Case studies – fragmenty filmu lub opis sytuacji, analiza materiałów.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników.
 • Podsumowanie.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Jak radzić sobie z obiekcjami? Wprowadzenie teoretyczne do technik negocjacyjnych i modelu W.Ury oraz trening praktyczny:

 • Zapoznanie się z kolejnymi etapami: idź na galerię, przejdź na ich stronę, przekształć, zbuduj złoty most, stosuj siłę, aby edukować.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników,
 • Sesja debriefingowa – analiza rezultatów negocjacji, procesu negocjacji, użytych taktyk negocjacji oraz wnioski.

Moduł V. Zarządzanie sytuacją negocjacyjną.

 • Triki negocjacyjne – jak na nie reagować.
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Praca w grupach.

Moduł VI. Zakończenie negocjacji.

 • Techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji
 • Ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy
 • Podsumowanie

Jakie będą korzyści wyniesione z dwudniowego szkolenia?

 • wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami,
 • zadbanie o proces przygotowania się do negocjacji i umiejętność wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA,
 • nauczenie się określania własnych celów i diagnozowania potrzeb stron w negocjacjach,
 • poznanie pięciu możliwości radzenia sobie z konfliktowymi sytuacjami,
 • nauka zastosowania w praktyce efektywnych technik negocjacyjnych,
 • wypracowanie umiejętności budowania właściwej atmosfery podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron
 • nauka używania odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji,
 • nauka radzenia sobie z emocjami podczas negocjacji,
 • dzięki angażującym symulacjom, uczestnicy będą mogli wejść w rolę negocjatorów, aby lepiej poznać zadania i emocje towarzyszące negocjacjom.

Kontakt

Najbliższe szkolenia otwarte

×