Szkolenia zamknięte

szkolenia skrojone
na miarę Twoich potrzeb

Metoda FBI – rozmawiaj, przekonuj, buduj sojusze.

Największym błędem policjantów, biznesmenów, sprzedawców, negocjatorów czy choćby randkowiczów jest próba jak najszybszego wywarcia wpływu – przedstawienia swoich argumentów, oferty i sprawienie, aby druga strona powiedziała „tak”, przyznała się, odpuściła, była skłonna wykonać naszą prośbę.

Jeden z klasycznych modeli FBI, na przykład podczas negocjacji z zakładnikami, wygląda następująco:

 1. Aktywne słuchanie
 2. Empatyczna identyfikacja
 3. Rapport werbalny i niewerbalny – budowanie porozumienia
 4. Wywarcie wpływu
 5. Uzyskanie zmiany zachowania, decyzji.

Wszystko, co w podpunktach często wydaje się być proste i mało odkrywcze. Problem w tym, że większość z nas jest w stanie w pierwszych pięciu minutach wszystko popsuć. 

Większość osób, w swoich działaniach pomija pierwsze trzy punkty i od razu przechodzi do 4 i 5.

To jak budowanie domu bez fundamentów czy próba wyhodowania drzewa na pustyni – z góry zdane na niepowodzenie.

Pierwsze trzy punkty są jak woda dla organizmów żywych czy fundament dla domów.

Pod każdym z tych punktów kryje się mnóstwo wiedzy, umiejętności a każdy z nich wymaga skupienia i odpowiedniego nastawienia.

Metody te są jednak na tyle przejrzyste i ciekawe, by każdy uważny i aktywny uczestnik szkolenia nauczył się ich w kilka dni, a potem praktykował w pracy, aby utrwalać te nowe, bardzo praktyczne kompetencje na całe lata.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.  Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez zarządzanie uwagą rozmówcy, stosowany język i słowa – klucze, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią. W ostatecznym rozrachunku liczy się jakość zbudowanej relacji, wszystkie techniki i triki są tylko środkiem do lepszej komunikacji..

 

Od odejścia z Komendy Głównej Policji, zostając szkoleniowcem, potem także psychologiem, myślałam o wykorzystaniu  w swojej karierze doświadczenia z pracy w CBŚ, w Wywiadzie Kryminalnym, czy jeszcze wcześniej w Wydziale d.w. z Przestępczością Gospodarczą. To naturalna kolej rzeczy, iż dzięki naszej osobistej historii, stajemy się wyjątkowi, nie tylko jako ludzie, ale i jako marki osobiste na rynku pracy i eksperci, którzy dążą do bycia jak najlepszymi w swoim fachu. Opracowując na własny użytek poznane metody, najważniejsze było dla mnie zachowanie etyki w biznesie, granie fair i bycie transparentną w swoich celach i intencjach.

Zauważyłam, że metody FBI  wykorzystują teorie psychologii poznawczej, behawioralnej a także w niektórych aspektach zbliżone są do coachingu. Eksperci FBI już lata temu zauważyli także moc ludzkich emocji. Jeśli człowiek podejmuje kluczową decyzję, to jest to związane z ważnymi dla niego sprawami, które z kolei bezpośrednio związane są z uczuciami i emocjami. Wiele osób zakłada, że ludzie są racjonalni w swoich wyborach. Nią są. Jeśli podejmują ważne decyzje, ogromne znaczenie mają w tym procesie emocje, które ograniczają racjonalne myślenie. Metody FBI zakładają więc, między innymi, zarządzanie emocjami rozmówcy, a emocjami można zarządzać przez zmianę jego kierunku uwagi, odpowiednie zwroty, oddech czy postawę ciała. 

Poprzez to szkolenie, chciałabym uczyć, że jedną z najlepszych dróg wpływu, budowania sojuszy, negocjacji jest poznanie mapy świadomości, wartości, przekonań drugiej osoby. Bez takiej mapy, poruszam się jak turyści po dżungli bez przewodnika. Uwielbiam program tego szkolenia. Połączyłam w nim doświadczenia wyniesione ze służb z wiedzą psychologiczną oraz pokorą, jaką mam po latach pracy z ludźmi, do zaskakujących sytuacji  face to face. Zapraszam serdecznie.” – Klaudia Pingot, trener prowadzący, psycholog, autorka książek i artykułów, kreatywna mówczyni, była oficer CBŚ.

Wykorzystanie teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej Doliński i Wojciszke,
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego oraz „Preswazja – zarządzanie uwagą”
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana.

Narzędzia i techniki poznane podczas treningu:

 • Model wpływu stosowany przez FBI,
 • Technika tworzenia czystego pola i „zawieszenie ego”,
 • Czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała,
 • Kalibracja (czytanie) mapy przekonań, celów i potrzeb rozmówcy,
 • Nauka brania i tworzenia rapportu – budowania porozumienia na poziomie werbalnym i niewerbalnym, na poziomie wartości, zachowań i języka,
 • Zarządzanie uwagą – ogniskowanie uwagi rozmówcy poprzez  „atraktory” i „magnetyzery”,
 • Wywieranie wpływu poprzez elementy coachingu (zmiana perspektywy, mocne pytania) oraz NLP – presupozycje,
 • stosowanie reguły lubienia i zaangażowania w życiu codziennym,
 • zarządzanie przestrzenią jako element perswazji.

Program – poszczególne moduły; szczegółowy opis przedstawiany jest w ofercie bezpośrednio przygotowanej dla klienta:

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

Moduł II. Przygotowanie do pierwszego etapu- umiejętność zarządzania swoim postrzeganiem i uwagą. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z ludzką percepcją i poznawczą naturą człowieka.

Moduł III. Tworzenie czystego pola i kalibracja mapy emocjonalno – mentalej rozmówcy.

Moduł IV. Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 1.

Moduł V.  Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 2.

Moduł VII. Klucz do relacji długofalowych.

Moduł VIII. Praca ze scenariuszem i  scenki.

Po szkoleniu sugerowany Follow up.

 

Kontakt

King’s Speech – trening wystąpień publicznych

Po tym kursie nie będziesz mieć oporów, aby występować publicznie i przemawiać przed kamerą oraz na scenie.

Co wyróżnia trening wystąpień publicznych King’s Speech?

1. Kreatywne ćwiczenia i techniki.
2. Trening mowy ciała.
4. Zaangażowanie umysłów słuchaczy poprzez opowiadanie historii.
5. Zaawansowane ćwiczenia na scenie.
6. Wystąpienia przed kamerą.
7. Trening improwizacji.
8. Wchodzenie w stan flow.
9. Korzystanie z archetypów podczas interakcji z publicznością.
10. Zredukowanie tremy przed wystąpieniami.
11. Nauczenie się zarządzania grupą.

Mówienie i wystąpienia publiczne nie są tylko domeną królów, choć królewską umiejętnością pozostaną na zawsze. Każdy, kto używa głosu i mowy ciała, by komunikować się z innymi, występuje, staje się prezenterem, aktorem, mówcą. Przemawiasz tysiące razy w ciągu jednego roku.  Tą umiejętnością budujesz swój wizerunek, budujesz relacje, sprzedajesz, zyskujesz, negocjujesz, edukujesz, uwodzisz. To jedna z najważniejszych umiejętności i zasobów w ludzkim życiu. Nieznajomość pewnych zasad, nieumiejętność wywoływania odpowiednich reakcji, emocji, brak pewności – to sabotowanie własnego sukcesu

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład dotyczący stanów flow oraz mowy ciała.
 • Wykład motywacyjny.

Moduł II. Trening FLOW.

 • Trening umiejętności koncentracji i obecności.
 • Radzenie sobie z dialogami wewnętrznymi i tremą.

Moduł III. Trening Improwizacji.

 • Przeprowadzenie ćwiczeń zaczerpniętych z teatru improwizacji.
 • Budowanie dystansu do siebie, popatrzenie z humorem na koncept występów publicznych.
 • Budowanie umiejętności korzystania ze swojego „flow”.

Moduł IV. Trening Mowy Ciała.

 • Trening świadomości swojego ciała.
 • Wykorzystywanie Power Poses na swoją korzyść.
 • Budowanie pewności siebie poprzez mowę ciała.
 • Wpływanie na procesy grupowe poprzez mowę ciała.

Dzień 2.

Moduł V. Korzystanie z archetypów w trakcie wystąpień publicznych.

 • poznanie charakterystyki archetypów Mędrca, Wojownika, Bogini, Analityka i Szalonego Naukowca,
 • analiza fragmentów filmów i wystąpień mówców pod kątem archetypów
 • ćwiczenia z wykorzystaniem archetypów,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • budowanie wewnętrznej odporności i siły dzięki wchodzeniu w archetypy

Moduł VI. Opanowanie podstaw Storytellingu.

 • wykorzystanie historii do inspirowania grupy i zmiany przekonań,
 • konstruowanie historii i używanie anegdot trening

Moduł VII. Trening wystąpień.

 • przygotowanie do wystąpienia na scenie
 • wystąpienie przed kamerą
 • analiza własnych nagrań i feedback ze strony prowadzącego
 • „brawka” – uznanie pracy i zaangażowania uczestników, rozdanie certyfikatów

 

Kontakt

Smart Leadership – trening dla liderek, liderów

Wynik badań Gallupa, które objęły ponad milion pracowników wskazuje, co wpływa na efektywność zespołu i zadowolenie pracowników. Okazuje się, że najlepsi i najbardziej efektywni pracownicy odpowiadali twierdząco na takie pytania jak:

 • czy wiem, czego się oczekuje ode mnie w pracy?
 • czy mam narzędzia niezbędne do wykonania tego, czego się ode mnie oczekuje?
 • czy mam możliwość pracy w oparciu o moje silne strony?
 • czy czuję uznanie ze strony przełożonych?
 • czy komuś w pracy na mnie zależy?

Wybitny lider, liderka to połączenie szczególnego rodzaju charyzmy z umiejętnościami oraz odpowiednimi przekonaniami na temat siebie i ludzi. Zarządzanie ludźmi to kierowanie ich emocjami, ich motywacją, ich poczuciem własnej wartości oraz ich celami i efektywnością.

To, co znajduje się za nami i to, co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas (R. W. Emerson).

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE (szczegółowy program szkolenia ustalany jest na podstawie przeprowadzonych ankiet/spotkań przed szkoleniem).

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne. Inspirujące przykłady.

Moduł II. Moje silne strony i sztuka budowania relacji z zespołem. Test silnych stron, warsztat kompetencji.

Moduł III. Sztuka komunikacji. Jak słuchać na poziomie przekonań i potrzeb. Jak precyzyjnie konstruować komunikaty?

Moduł IV. Trening umiejętności wyznaczanie celów oraz udzielania feedbacku.

Moduł V. Wykład dotyczący motywacji i podstawowych potrzeb ludzi. Trening motywowania zespołu, case studies.

Moduł VI. Praca nad umiejętnością prowadzenia rozmów dyscyplinujących oraz własną asertywnością.

Moduł VII. Wykład dotyczący technik pozytywnego wywierania wpływu i mowy ciała lidera. Trening umiejętności.

Moduł VIII. Moduł podsumowujący. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i wątpliwościami. Future pacing – zastosowanie poznanych technik i nowych umiejętności w praktyce, w pracy.

Kontakt

Inteligencja emocjonalna

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii oraz aktualnych badaniach w zakresie zarządzania emocjami i osobistą efektywnością. Szkolenie w pozytywny sposób wpłynie na zasobne przekonania uczestników, pozytywne myślenie oraz inteligencję społeczną i emocjonalną.

Zarządzanie inteligencją emocjonalną i własną efektywnością.

Podczas szkolenia nawiążemy do teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej Daniela Golemana,
 • odkrycia dotyczące emocji Paula Ekmana,
 • wpływ poznania i heurystyk na emocje – D. Kahneman i A. Tverski,
 • zasoby silnej woli i emocje Roy Baumainster,
 • pozytywne myślenie wg Waltera Mischella,
 • układ emocjonalności  i regeneracji wg T.Schwartza w kontekście wydajności.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja:  Czym jest inteligencja społeczna i emocjonalna.

Moduł II. Trening rozpoznawania i nazywania emocji.

 • Analiza filmików video, nauka widzenia mechanizmów emocjonalnych i obronnych.
 • Nauka rozpoznawania mechanizmu MECZ (poziomu mentalnego, emocjonalnego, ciała i zachowań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji.
 • Zarządzanie emocjami poprzez dystansowanie się i zmianę perspektywy.
 • Nauka rozładowywania napięcia w relacji z rozmówcą.

Moduł III. Emocje a komunikacja. Rola przekonań i pozytywnego myślenia.

 • Wpływ przekonań na emocje i komunikację, mini wykład i ćwiczenie.
 • Czym są przekonania i jakie znaczenie ma umiejętność odraczania nagrody.
 • Nauka wykorzystania feedbacku w zarządzaniu relacjami.
 • Rola asertywnej odmowy.

Moduł IV. Zarządzanie efektywnością i emocjami.

 • Zapoznanie się z teorią R. Baumeister’a i W. Mischell’a.
 • Zapoznanie się z układem emocjonalności  i regeneracji wg T. Schwartza w kontekście wydajności.
 • Nauka wykorzystania wyobrażeń w zarządzaniu emocjami.
 • Nauka wykorzystywania autogennego treningu Schultza.
Kontakt

Wywieranie wpływu

Gdy patrzysz w oczy, jesteś odbierany jako szczery. Zadając odpowiednie pytania, możesz uruchamiać u odbiorców pożądane skojarzenia. Stosując zasadę stopy w drzwiach albo drzwi w twarz, wywołujesz odpowiednie reakcje.
Gdy powiesz A, B a następnie C, inni chętnie dopowiedzą całe abecadło. Choć wiele osób zna zasady wywierania wpływu, nasze mózgi i tak są zaprogramowane na działanie danego bodźca. Próba nie myślenia o różowym słoniu kończy się tak, jak próba oparcia się ofercie, gdy silnie zadziała zasada niedostępności.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.

Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez język, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią.

Umiejętność wywierania wpływu to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. W stosunku do klientów, pracowników, przełożonych, teściowych 😉 czy ostatecznie także wobec dzieci.

W trakcie szkolenia nawiążemy do:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej (D. Doliński, B. Wojciszke),
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego,
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy analizy transakcyjnej E. Berne’a.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja: Jak etycznie wywierać wpływ?

Moduł II. 6 reguł wywierania wpływu Cialdiniego w zastosowaniu codziennym i praktycznym.

 • Wprowadzenie teoretyczne, oparte na przykładach.
 • Autorytet, status i budowanie swojej pozycji w grupie – dyskusja.
 • Wykorzystanie zasady lubienia i podobieństwa do budowania relacji zaufania – praktyczne ćwiczenie.
 • Zasada niedostępności i wzajemności – ogrywanie scenek.
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji w motywowaniu do działania innych.
 • Poszukanie przykładów w mediach i reklamach wykorzystania zasady dowodu społecznego.

Moduł III. Mowa ciała, embodiment oraz zarządzanie przestrzenią jako narzędzia do wywierania wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Analiza filmów video.
 • Ćwiczenia „mirroring” i „matching”.
 • Prowadzenie poprzez mowę ciała, odgrywanie scenek.
 • Nauka zarządzania przestrzenią.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Presupozycje i zręczność językowa, czyli język perswazji.

 • Wprowadzenie teoretyczne,
 • Zapoznanie się z perswazyjnymi wzorcami językowymi,
 • Ćwiczenie pisania perswazyjnych wiadomości, maili, ogłoszeń,
 • Case studies i ogrywanie scenek.

Moduł V. Elementy coachingu oraz mocne pytania w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Wykorzystanie coachingu do zarządzania relacją.
 • Nauka zastosowania mocnych pytań oraz zmiany perspektywy.

Moduł VI. Elementy analizy transakcyjnej w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie do podstaw analizy transakcyjnej Erica Berne’a,
 • Poznanie trzech schematów JA (dorosły, dziecko, rodzic),
 • Sprawdzenie w praktyce rozpoznawania schematów i nauka zarządzania stanami ja.
Kontakt

Negocjacje

Pewien człowiek zostawił 17 wielbłądów dla swoich trzech synów. Pierwszy syn miał dostać połowę wielbłądów, drugi syn – jedną trzecią, zaś najmłodszy syn – jedną dziewiątą. Synowie przystąpili do negocjacji. 17 nie dzieli się przez 2. Nie dzieli się przez 3. Nie dzieli się przez 9. Między braćmi zaczęło iskrzyć. Zrozpaczeni, poszli w końcu po radę do starej mądrej kobiety. Staruszka przez długi czas rozważała ich problem, po czym wróciła i orzekła: „Nie wiem, czy to wam pomoże, ale jeśli chcecie, możecie wziąć mojego wielbłąda”. Mieli zatem 18 wielbłądów. Pierwszy syn wziął połowę – połowa z 18 to 9. Drugi syn wziął trzecią część – jedna trzecia z 18 to 6. Najmłodszy syn wziął dziewiątą część – jedna dziewiąta z 18 to 2. Łącznie 17. Został im jeden wielbłąd, którego oddali staruszce.

Ta Baśń z Bliskiego Wschodu, którą nierzadko cytuje William Ury (światowej klasy negocjator i mediator) jest odzwierciedleniem wielu sytuacji życiowych i zawodowych, gdy pojawia się jakiś konflikt, spór i pozornie wydaje się on nie do rozwiązania. Umiejętność znajdywania 18-go wielbłąda to sztuka negocjacji.

„W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy.” 

Umiejętność negocjacji jest kluczową umiejętnością w sprzedaży i zarządzaniu.

Poniżej znajdziesz autorski program 2-dniowego szkolenia z zakresu negocjacji by Smart Coaching.

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wprowadzenie teoretyczne

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker oraz gra negocjacyjna PIRACI.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład: czym są negocjacje? Struktura, style, strony.
 • Złote zasady prowadzenia negocjacji (oddzielanie ludzi od problemu, koncentracja na interesach, opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron, stosowanie obiektywnych kryteriów).
 • Test Thomasa Kilmana (indywidualny sposób wchodzenia w sytuacje konfliktowe).
 • Dyskusja, omówienie.

Moduł II. Przygotowanie do negocjacji, BATNA, WATNA, ZOPA

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • 8 elementów przygotowywania się do negocjacji.
 • Poznanie zasady BATNA, WATNA, ZOPA.
 • ćwiczenie z wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA.

Moduł III. Komunikacja w trakcie negocjacji

 • Nauka odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji – trening praktyczny.
 • Podstawowe błędy popełniane w negocjacjach.
 • Case studies – fragmenty filmu lub opis sytuacji, analiza materiałów.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników.
 • Podsumowanie.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Jak radzić sobie z obiekcjami? Wprowadzenie teoretyczne do technik negocjacyjnych i modelu W.Ury oraz trening praktyczny:

 • Zapoznanie się z kolejnymi etapami: idź na galerię, przejdź na ich stronę, przekształć, zbuduj złoty most, stosuj siłę, aby edukować.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników,
 • Sesja debriefingowa – analiza rezultatów negocjacji, procesu negocjacji, użytych taktyk negocjacji oraz wnioski.

Moduł V. Zarządzanie sytuacją negocjacyjną.

 • Triki negocjacyjne – jak na nie reagować.
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Praca w grupach.

Moduł VI. Zakończenie negocjacji.

 • Techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji
 • Ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy
 • Podsumowanie

Jakie będą korzyści wyniesione z dwudniowego szkolenia?

 • wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami,
 • zadbanie o proces przygotowania się do negocjacji i umiejętność wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA,
 • nauczenie się określania własnych celów i diagnozowania potrzeb stron w negocjacjach,
 • poznanie pięciu możliwości radzenia sobie z konfliktowymi sytuacjami,
 • nauka zastosowania w praktyce efektywnych technik negocjacyjnych,
 • wypracowanie umiejętności budowania właściwej atmosfery podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron
 • nauka używania odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji,
 • nauka radzenia sobie z emocjami podczas negocjacji,
 • dzięki angażującym symulacjom, uczestnicy będą mogli wejść w rolę negocjatorów, aby lepiej poznać zadania i emocje towarzyszące negocjacjom.

Kontakt

Najbliższe szkolenia otwarte

Trening QUANTUM
877pln
miejsce
Szarych Szeregów 11, 01-210 Warszawa
termin:
08 lutego
trener:
Klaudia Pingot

Cześć.  Bardzo nam przykro,
niestety, nie mamy już miejsc na lutowy Trening Quantum.
 😯

Sprawdź termin majowy. Informacje znajdziesz poniżej.

———-

Cześć,😊

Fajnie, że jesteś. Czekałam.

Po pierwszej edycji TQ dostałam takie rekomendacje tego szkolenia:

„Magia, trudne do wyobrażenia i wytłumaczenia. Byłam pierwszy raz i nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale to dobrze, bo nie sposób się tego spodziewać. To przerasta wyobrażenia. Chcę więcej i piszę się na więcej!” J.M.

„Trening Quantum to prawdziwa magia. NIesamowita energia, którą czułam dosłownie przez cały czas. Ogromna ilość wiedzy i informacji od Klaudii i wiele wspaniałych medytacji. – LOVE <3 Ogromna radość w sercu!!! Magia!!. Dziękuję” Małgosia Mikołajczyk.

„Spośród niezliczonej możliwości podróży, które możesz odbyć, tą z Klaudią polecam jako zupełnie wyjątkową. Wszystko było: wiedza, humor, luz, energia i profesjonalizm. Dziękuję!” Danusia.

„Polecam z głębi serca. Odkrycie nieznane.” Jacek
a później
– „Intencje z którymi przybyłam, wystrzeliły w kosmos”,
– „mimo, że medytuję od wielu lat, nie znałam tak wielu technik”,
-„energia grupy – moc do nieopisania”,
– „niesamowite doznania”
To wybiórczo cytuję z innych rekomendacji, którą mam całą stertę po pierwszej edycji TQ.”

TQ to podróż!

Chcę Cię zaprosić w podróż, do której sama przygotowywałam się ponad 7 lat. Wierzę, że ludzki umysł, a może nawet bardziej serce, mogą dokonywać niezwykłych zmian na poziomie fizjologicznym, biologicznym i chemicznym w naszym ciele. Wierzę, że nasza wola i uczucia są nas w stanie zaprowadzić w nieznane dotąd zakamarki życia. Nauka udowadnia, że to, co dotychczas nazywaliśmy cudami, jest wytłumaczalne i każdy z nas w pełni może przejąć kontrolę nad swoim życiem i ciałem. Podczas tego szkolenia oprzemy się maksymalnie na badaniach naukowych z jednej strony oraz na totalnym doświadczaniu z drugiej. Mistyka zaczyna być praktyką.

Zapraszam Cię na Trening Quantum.

 

Zapisz się!
Smart Coaching Base – podstawy coachingu i psychologii
wkrótcepln
miejsce
Warszawa
termin:
23 marca
trener:
Klaudia Pingot

UWAGA. Nowa podrasowana edycja już w I-wszym kwartale 2020; Zainteresowany? Zgłoś się przez formularz

Cześć, 

z tej strony Klaudia.

Jeśli tu jesteś, zakładam, że po pierwsze – jesteś ambitną osobą, po drugie – chcesz zostać coachem lub takie umiejętności przydadzą Ci się w pracy i życiu, po trzecie – nie chcesz zwykłego kursu, liczysz na coś wyjątkowego, innego, zapadającego w pamięć. Ale mam nadzieję, że liczysz także na zmiany osobiste.

SMART COACHING to kurs dla coachów, ale też czas, który będzie dla Ciebie procesem zmian – Twoich przekonań, strategii działania i myślenia. Zastanawiałam się, co wyróżnia ten kurs spośród innych na rynku. Wypisałam 9 elementów:

 1. Trening Mentalny – na czym polega, z czego się składa, jak go stosować w autocoachingu i w coachingu z klientem.
 2. Psychologia akademicka – podstawy, które powinien znać każdy coach (wiedza w pigułce).
 3. Holistyczne podejście – aspekty poznawcze, afektywne, behawioralne i z zakresu embodimentu. Mówiąc prościej praca na poziomie – emocji, ciała, przekonań, zachowań i nawyków.
 4. Elementy Terapii Linii Czasu – umiejętne patrzenie na przyszłość i przeszłość.
 5. Elementy pracy z wewnętrznym dzieckiem i 4-dniowy proces zmiany.
 6. Możliwość praktyki po szkoleniu z uczestniczkami społeczności Specbabek.
 7. Superwizja ze strony trenerów/coachów.
 8. W trakcie szkolenia będę dzielić się osobistymi doświadczeniami coachingowymi i biznesowymi.
 9. W trakcie szkolenia będę osobiście prezentować, jak wykorzystywać narzędzia coachingowe i będę czuwać nad Twoją zmianą.

Moim celem jest:

 • nauczyć Cię praktycznych umiejętności pracy z drugim człowiekiem,
 • dać Ci możliwość rozwinięcia Twoich silnych stron,
 • zmienić Twoje przekonania na takie, które będą Ci służyć i wspierać w zmianach,
 • przekazać Ci podstawową wiedzę psychologiczną,
 • nauczyć, jak podchodzić do drugiego człowieka holistycznie,
 • zbudować Twoją świadomość biznesową/zawodową.

Podczas szkolenia dowiesz się także, jak funkcjonuje polski rynek trenerów i coachów, jakie są możliwości rozwoju i co zrobić, aby się wyróżnić.

Podczas 4 dni nie przekażę Ci z pewnością wszystkiego, co bym chciała, ale dam to, co sama chciałabym dostać kilka lat temu, co przyspieszyłoby moją karierę i zwiększyło zarobki. 

Zapraszam gorąco. Z uwagi na niewielką ilość miejsc (grupa liczyć będzie maksymalnie 10 osób), proszę, daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowana.

Klaudia Pingot

Wśród wielu pozytywnych opinii uczestników, którzy ukończyli kurs Smart Coaching, postanowiłam podzielić się choć jedną, która jest dla mnie szczególnie ważna:

„Myśląc o kursie ,,Smart Coaching ” od razu pojawia się w mojej głowie metafora, która moim zdaniem najtrafniej go opisuje, mianowicie ,,trampolina”. Trampolina dlatego, że kurs z Klaudią był jedną z lepszych inwestycji w moim życiu, którą dokonałam i która to pozwoliła mi na wybicie się na tyle wysoko by móc sięgać po swoje największe marzenia. Dobrze pamiętam, że to właśnie na Smarcie jedno z marzeń, które przekułam w cel to ,,założenie własnej firmy szkoleniowej” .Udział w Smart Coachingu przyniósł mi realne efekty prywatno-biznesowe, pozwolił mi odzyskać dostęp do moich największych zasobów, wzmocnić wiarę w siebie, zacząć żyć bardziej w zgodzie ze sobą (to też akurat duża zasługa osobowości Klaudii, bo dla mnie już samo przebywanie z Nią wiele mnie uczyło i przekonało, że opłaca się w życiu być czytelnym i autentycznym dla ludzi). Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne to zajęcia wyróżniają się na pewno na rynku pod tym względem, że oprócz pracy na sali szkoleniowej, Klaudia zaplanowała ciekawe wyjścia w teren, do centrum miasta, gdzie przeprowadzaliśmy różne eksperymenty i sprawdzaliśmy na ile na przykład działają reguły Cialdiniego. To był strzał w dziesiątkę i jednocześnie świetna przygoda! Przychodząc na kurs byłam już absolwentką Szkoły Trenerów, natomiast wciąż czegoś mi brakowało by w pełni poczuć ,,tożsamość trenera”. Jestem przekonana, że to właśnie udział w Smarcie pozwolił mi wypłynąć na szerokie wody biznesu i zacząć w nim aktywniej działać. Nie omieszkam też wspomnieć o idywidualnych sesjach coachingowych, na których to już bardzo szczegółowo zaplanowałam poszczególne kroki założenia i poprowadzenia własnej firmy. Jestem przekonana, że bez Smart Coachingu oraz wspomnianych sesji nie wyobrażam sobie osiągnąć tego, co osiągnęłam. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź dosyć prosta, szczególnie dla osób, które przeszły podobną drogę:,,wyjście z roli etatowca i wejście w zupełnie nową rolę, jaką jest rola przedsiębiorcy to jest naprawdę niemałe wyzwanie.

Po kursie osiągnęłam swój cel i założyłam firmę o nazwie TK Training Magdalena Turowska-Kwapisz oraz między innymi rozpoczęłam stałą współpracę z jedną z największych firm transportowych w Polsce, gdzie z powodzeniem realizuję projekty szkoleniowo-coachingowe. Jednym zdaniem: Szczerze polecam udział w Smart Coachingu!”

Magdalena Turowska-Kwapisz

Zapisz się!
×