Szkolenia zamknięte

szkolenia skrojone
na miarę Twoich potrzeb

Metoda FBI – rozmawiaj, przekonuj, buduj sojusze.

Największym błędem policjantów, biznesmenów, sprzedawców, negocjatorów czy choćby randkowiczów jest próba jak najszybszego wywarcia wpływu – przedstawienia swoich argumentów, oferty i sprawienie, aby druga strona powiedziała „tak”, przyznała się, odpuściła, była skłonna wykonać naszą prośbę.

Jeden z klasycznych modeli FBI, na przykład podczas negocjacji z zakładnikami, wygląda następująco:

 1. Aktywne słuchanie
 2. Empatyczna identyfikacja
 3. Rapport werbalny i niewerbalny – budowanie porozumienia
 4. Wywarcie wpływu
 5. Uzyskanie zmiany zachowania, decyzji.

Wszystko, co w podpunktach często wydaje się być proste i mało odkrywcze. Problem w tym, że większość z nas jest w stanie w pierwszych pięciu minutach wszystko popsuć. 

Większość osób, w swoich działaniach pomija pierwsze trzy punkty i od razu przechodzi do 4 i 5.

To jak budowanie domu bez fundamentów czy próba wyhodowania drzewa na pustyni – z góry zdane na niepowodzenie.

Pierwsze trzy punkty są jak woda dla organizmów żywych czy fundament dla domów.

Pod każdym z tych punktów kryje się mnóstwo wiedzy, umiejętności a każdy z nich wymaga skupienia i odpowiedniego nastawienia.

Metody te są jednak na tyle przejrzyste i ciekawe, by każdy uważny i aktywny uczestnik szkolenia nauczył się ich w kilka dni, a potem praktykował w pracy, aby utrwalać te nowe, bardzo praktyczne kompetencje na całe lata.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.  Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez zarządzanie uwagą rozmówcy, stosowany język i słowa – klucze, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią. W ostatecznym rozrachunku liczy się jakość zbudowanej relacji, wszystkie techniki i triki są tylko środkiem do lepszej komunikacji..

 

Od odejścia z Komendy Głównej Policji, zostając szkoleniowcem, potem także psychologiem, myślałam o wykorzystaniu  w swojej karierze doświadczenia z pracy w CBŚ, w Wywiadzie Kryminalnym, czy jeszcze wcześniej w Wydziale d.w. z Przestępczością Gospodarczą. To naturalna kolej rzeczy, iż dzięki naszej osobistej historii, stajemy się wyjątkowi, nie tylko jako ludzie, ale i jako marki osobiste na rynku pracy i eksperci, którzy dążą do bycia jak najlepszymi w swoim fachu. Opracowując na własny użytek poznane metody, najważniejsze było dla mnie zachowanie etyki w biznesie, granie fair i bycie transparentną w swoich celach i intencjach.

Zauważyłam, że metody FBI  wykorzystują teorie psychologii poznawczej, behawioralnej a także w niektórych aspektach zbliżone są do coachingu. Eksperci FBI już lata temu zauważyli także moc ludzkich emocji. Jeśli człowiek podejmuje kluczową decyzję, to jest to związane z ważnymi dla niego sprawami, które z kolei bezpośrednio związane są z uczuciami i emocjami. Wiele osób zakłada, że ludzie są racjonalni w swoich wyborach. Nią są. Jeśli podejmują ważne decyzje, ogromne znaczenie mają w tym procesie emocje, które ograniczają racjonalne myślenie. Metody FBI zakładają więc, między innymi, zarządzanie emocjami rozmówcy, a emocjami można zarządzać przez zmianę jego kierunku uwagi, odpowiednie zwroty, oddech czy postawę ciała. 

Poprzez to szkolenie, chciałabym uczyć, że jedną z najlepszych dróg wpływu, budowania sojuszy, negocjacji jest poznanie mapy świadomości, wartości, przekonań drugiej osoby. Bez takiej mapy, poruszam się jak turyści po dżungli bez przewodnika. Uwielbiam program tego szkolenia. Połączyłam w nim doświadczenia wyniesione ze służb z wiedzą psychologiczną oraz pokorą, jaką mam po latach pracy z ludźmi, do zaskakujących sytuacji  face to face. Zapraszam serdecznie.” – Klaudia Pingot, trener prowadzący, psycholog, autorka książek i artykułów, kreatywna mówczyni, była oficer CBŚ.

Wykorzystanie teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej Doliński i Wojciszke,
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego oraz „Preswazja – zarządzanie uwagą”
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana.

Narzędzia i techniki poznane podczas treningu:

 • Model wpływu stosowany przez FBI,
 • Technika tworzenia czystego pola i „zawieszenie ego”,
 • Czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała,
 • Kalibracja (czytanie) mapy przekonań, celów i potrzeb rozmówcy,
 • Nauka brania i tworzenia rapportu – budowania porozumienia na poziomie werbalnym i niewerbalnym, na poziomie wartości, zachowań i języka,
 • Zarządzanie uwagą – ogniskowanie uwagi rozmówcy poprzez  „atraktory” i „magnetyzery”,
 • Wywieranie wpływu poprzez elementy coachingu (zmiana perspektywy, mocne pytania) oraz NLP – presupozycje,
 • stosowanie reguły lubienia i zaangażowania w życiu codziennym,
 • zarządzanie przestrzenią jako element perswazji.

Program – poszczególne moduły; szczegółowy opis przedstawiany jest w ofercie bezpośrednio przygotowanej dla klienta:

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

Moduł II. Przygotowanie do pierwszego etapu- umiejętność zarządzania swoim postrzeganiem i uwagą. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z ludzką percepcją i poznawczą naturą człowieka.

Moduł III. Tworzenie czystego pola i kalibracja mapy emocjonalno – mentalej rozmówcy.

Moduł IV. Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 1.

Moduł V.  Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 2.

Moduł VII. Klucz do relacji długofalowych.

Moduł VIII. Praca ze scenariuszem i  scenki.

Po szkoleniu sugerowany Follow up.

 

Kontakt

King’s Speech – trening wystąpień publicznych

Po tym kursie nie będziesz mieć oporów, aby występować publicznie i przemawiać przed kamerą oraz na scenie.

Co wyróżnia trening wystąpień publicznych King’s Speech?

1. Kreatywne ćwiczenia i techniki.
2. Trening mowy ciała.
4. Zaangażowanie umysłów słuchaczy poprzez opowiadanie historii.
5. Zaawansowane ćwiczenia na scenie.
6. Wystąpienia przed kamerą.
7. Trening improwizacji.
8. Wchodzenie w stan flow.
9. Korzystanie z archetypów podczas interakcji z publicznością.
10. Zredukowanie tremy przed wystąpieniami.
11. Nauczenie się zarządzania grupą.

Mówienie i wystąpienia publiczne nie są tylko domeną królów, choć królewską umiejętnością pozostaną na zawsze. Każdy, kto używa głosu i mowy ciała, by komunikować się z innymi, występuje, staje się prezenterem, aktorem, mówcą. Przemawiasz tysiące razy w ciągu jednego roku.  Tą umiejętnością budujesz swój wizerunek, budujesz relacje, sprzedajesz, zyskujesz, negocjujesz, edukujesz, uwodzisz. To jedna z najważniejszych umiejętności i zasobów w ludzkim życiu. Nieznajomość pewnych zasad, nieumiejętność wywoływania odpowiednich reakcji, emocji, brak pewności – to sabotowanie własnego sukcesu

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład dotyczący stanów flow oraz mowy ciała.
 • Wykład motywacyjny.

Moduł II. Trening FLOW.

 • Trening umiejętności koncentracji i obecności.
 • Radzenie sobie z dialogami wewnętrznymi i tremą.

Moduł III. Trening Improwizacji.

 • Przeprowadzenie ćwiczeń zaczerpniętych z teatru improwizacji.
 • Budowanie dystansu do siebie, popatrzenie z humorem na koncept występów publicznych.
 • Budowanie umiejętności korzystania ze swojego „flow”.

Moduł IV. Trening Mowy Ciała.

 • Trening świadomości swojego ciała.
 • Wykorzystywanie Power Poses na swoją korzyść.
 • Budowanie pewności siebie poprzez mowę ciała.
 • Wpływanie na procesy grupowe poprzez mowę ciała.

Dzień 2.

Moduł V. Korzystanie z archetypów w trakcie wystąpień publicznych.

 • poznanie charakterystyki archetypów Mędrca, Wojownika, Bogini, Analityka i Szalonego Naukowca,
 • analiza fragmentów filmów i wystąpień mówców pod kątem archetypów
 • ćwiczenia z wykorzystaniem archetypów,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • budowanie wewnętrznej odporności i siły dzięki wchodzeniu w archetypy

Moduł VI. Opanowanie podstaw Storytellingu.

 • wykorzystanie historii do inspirowania grupy i zmiany przekonań,
 • konstruowanie historii i używanie anegdot trening

Moduł VII. Trening wystąpień.

 • przygotowanie do wystąpienia na scenie
 • wystąpienie przed kamerą
 • analiza własnych nagrań i feedback ze strony prowadzącego
 • „brawka” – uznanie pracy i zaangażowania uczestników, rozdanie certyfikatów

 

Kontakt

Smart Leadership – trening dla liderek, liderów

Wynik badań Gallupa, które objęły ponad milion pracowników wskazuje, co wpływa na efektywność zespołu i zadowolenie pracowników. Okazuje się, że najlepsi i najbardziej efektywni pracownicy odpowiadali twierdząco na takie pytania jak:

 • czy wiem, czego się oczekuje ode mnie w pracy?
 • czy mam narzędzia niezbędne do wykonania tego, czego się ode mnie oczekuje?
 • czy mam możliwość pracy w oparciu o moje silne strony?
 • czy czuję uznanie ze strony przełożonych?
 • czy komuś w pracy na mnie zależy?

Wybitny lider, liderka to połączenie szczególnego rodzaju charyzmy z umiejętnościami oraz odpowiednimi przekonaniami na temat siebie i ludzi. Zarządzanie ludźmi to kierowanie ich emocjami, ich motywacją, ich poczuciem własnej wartości oraz ich celami i efektywnością.

To, co znajduje się za nami i to, co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas (R. W. Emerson).

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE (szczegółowy program szkolenia ustalany jest na podstawie przeprowadzonych ankiet/spotkań przed szkoleniem).

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne. Inspirujące przykłady.

Moduł II. Moje silne strony i sztuka budowania relacji z zespołem. Test silnych stron, warsztat kompetencji.

Moduł III. Sztuka komunikacji. Jak słuchać na poziomie przekonań i potrzeb. Jak precyzyjnie konstruować komunikaty?

Moduł IV. Trening umiejętności wyznaczanie celów oraz udzielania feedbacku.

Moduł V. Wykład dotyczący motywacji i podstawowych potrzeb ludzi. Trening motywowania zespołu, case studies.

Moduł VI. Praca nad umiejętnością prowadzenia rozmów dyscyplinujących oraz własną asertywnością.

Moduł VII. Wykład dotyczący technik pozytywnego wywierania wpływu i mowy ciała lidera. Trening umiejętności.

Moduł VIII. Moduł podsumowujący. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i wątpliwościami. Future pacing – zastosowanie poznanych technik i nowych umiejętności w praktyce, w pracy.

Kontakt

Inteligencja emocjonalna

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii oraz aktualnych badaniach w zakresie zarządzania emocjami i osobistą efektywnością. Szkolenie w pozytywny sposób wpłynie na zasobne przekonania uczestników, pozytywne myślenie oraz inteligencję społeczną i emocjonalną.

Zarządzanie inteligencją emocjonalną i własną efektywnością.

Podczas szkolenia nawiążemy do teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej Daniela Golemana,
 • odkrycia dotyczące emocji Paula Ekmana,
 • wpływ poznania i heurystyk na emocje – D. Kahneman i A. Tverski,
 • zasoby silnej woli i emocje Roy Baumainster,
 • pozytywne myślenie wg Waltera Mischella,
 • układ emocjonalności  i regeneracji wg T.Schwartza w kontekście wydajności.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja:  Czym jest inteligencja społeczna i emocjonalna.

Moduł II. Trening rozpoznawania i nazywania emocji.

 • Analiza filmików video, nauka widzenia mechanizmów emocjonalnych i obronnych.
 • Nauka rozpoznawania mechanizmu MECZ (poziomu mentalnego, emocjonalnego, ciała i zachowań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji.
 • Zarządzanie emocjami poprzez dystansowanie się i zmianę perspektywy.
 • Nauka rozładowywania napięcia w relacji z rozmówcą.

Moduł III. Emocje a komunikacja. Rola przekonań i pozytywnego myślenia.

 • Wpływ przekonań na emocje i komunikację, mini wykład i ćwiczenie.
 • Czym są przekonania i jakie znaczenie ma umiejętność odraczania nagrody.
 • Nauka wykorzystania feedbacku w zarządzaniu relacjami.
 • Rola asertywnej odmowy.

Moduł IV. Zarządzanie efektywnością i emocjami.

 • Zapoznanie się z teorią R. Baumeister’a i W. Mischell’a.
 • Zapoznanie się z układem emocjonalności  i regeneracji wg T. Schwartza w kontekście wydajności.
 • Nauka wykorzystania wyobrażeń w zarządzaniu emocjami.
 • Nauka wykorzystywania autogennego treningu Schultza.
Kontakt

Wywieranie wpływu

Gdy patrzysz w oczy, jesteś odbierany jako szczery. Zadając odpowiednie pytania, możesz uruchamiać u odbiorców pożądane skojarzenia. Stosując zasadę stopy w drzwiach albo drzwi w twarz, wywołujesz odpowiednie reakcje.
Gdy powiesz A, B a następnie C, inni chętnie dopowiedzą całe abecadło. Choć wiele osób zna zasady wywierania wpływu, nasze mózgi i tak są zaprogramowane na działanie danego bodźca. Próba nie myślenia o różowym słoniu kończy się tak, jak próba oparcia się ofercie, gdy silnie zadziała zasada niedostępności.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.

Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez język, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią.

Umiejętność wywierania wpływu to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. W stosunku do klientów, pracowników, przełożonych, teściowych 😉 czy ostatecznie także wobec dzieci.

W trakcie szkolenia nawiążemy do:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej (D. Doliński, B. Wojciszke),
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego,
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy analizy transakcyjnej E. Berne’a.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja: Jak etycznie wywierać wpływ?

Moduł II. 6 reguł wywierania wpływu Cialdiniego w zastosowaniu codziennym i praktycznym.

 • Wprowadzenie teoretyczne, oparte na przykładach.
 • Autorytet, status i budowanie swojej pozycji w grupie – dyskusja.
 • Wykorzystanie zasady lubienia i podobieństwa do budowania relacji zaufania – praktyczne ćwiczenie.
 • Zasada niedostępności i wzajemności – ogrywanie scenek.
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji w motywowaniu do działania innych.
 • Poszukanie przykładów w mediach i reklamach wykorzystania zasady dowodu społecznego.

Moduł III. Mowa ciała, embodiment oraz zarządzanie przestrzenią jako narzędzia do wywierania wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Analiza filmów video.
 • Ćwiczenia „mirroring” i „matching”.
 • Prowadzenie poprzez mowę ciała, odgrywanie scenek.
 • Nauka zarządzania przestrzenią.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Presupozycje i zręczność językowa, czyli język perswazji.

 • Wprowadzenie teoretyczne,
 • Zapoznanie się z perswazyjnymi wzorcami językowymi,
 • Ćwiczenie pisania perswazyjnych wiadomości, maili, ogłoszeń,
 • Case studies i ogrywanie scenek.

Moduł V. Elementy coachingu oraz mocne pytania w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Wykorzystanie coachingu do zarządzania relacją.
 • Nauka zastosowania mocnych pytań oraz zmiany perspektywy.

Moduł VI. Elementy analizy transakcyjnej w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie do podstaw analizy transakcyjnej Erica Berne’a,
 • Poznanie trzech schematów JA (dorosły, dziecko, rodzic),
 • Sprawdzenie w praktyce rozpoznawania schematów i nauka zarządzania stanami ja.
Kontakt

Negocjacje

Pewien człowiek zostawił 17 wielbłądów dla swoich trzech synów. Pierwszy syn miał dostać połowę wielbłądów, drugi syn – jedną trzecią, zaś najmłodszy syn – jedną dziewiątą. Synowie przystąpili do negocjacji. 17 nie dzieli się przez 2. Nie dzieli się przez 3. Nie dzieli się przez 9. Między braćmi zaczęło iskrzyć. Zrozpaczeni, poszli w końcu po radę do starej mądrej kobiety. Staruszka przez długi czas rozważała ich problem, po czym wróciła i orzekła: „Nie wiem, czy to wam pomoże, ale jeśli chcecie, możecie wziąć mojego wielbłąda”. Mieli zatem 18 wielbłądów. Pierwszy syn wziął połowę – połowa z 18 to 9. Drugi syn wziął trzecią część – jedna trzecia z 18 to 6. Najmłodszy syn wziął dziewiątą część – jedna dziewiąta z 18 to 2. Łącznie 17. Został im jeden wielbłąd, którego oddali staruszce.

Ta Baśń z Bliskiego Wschodu, którą nierzadko cytuje William Ury (światowej klasy negocjator i mediator) jest odzwierciedleniem wielu sytuacji życiowych i zawodowych, gdy pojawia się jakiś konflikt, spór i pozornie wydaje się on nie do rozwiązania. Umiejętność znajdywania 18-go wielbłąda to sztuka negocjacji.

„W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy.” 

Umiejętność negocjacji jest kluczową umiejętnością w sprzedaży i zarządzaniu.

Poniżej znajdziesz autorski program 2-dniowego szkolenia z zakresu negocjacji by Smart Coaching.

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wprowadzenie teoretyczne

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker oraz gra negocjacyjna PIRACI.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład: czym są negocjacje? Struktura, style, strony.
 • Złote zasady prowadzenia negocjacji (oddzielanie ludzi od problemu, koncentracja na interesach, opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron, stosowanie obiektywnych kryteriów).
 • Test Thomasa Kilmana (indywidualny sposób wchodzenia w sytuacje konfliktowe).
 • Dyskusja, omówienie.

Moduł II. Przygotowanie do negocjacji, BATNA, WATNA, ZOPA

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • 8 elementów przygotowywania się do negocjacji.
 • Poznanie zasady BATNA, WATNA, ZOPA.
 • ćwiczenie z wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA.

Moduł III. Komunikacja w trakcie negocjacji

 • Nauka odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji – trening praktyczny.
 • Podstawowe błędy popełniane w negocjacjach.
 • Case studies – fragmenty filmu lub opis sytuacji, analiza materiałów.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników.
 • Podsumowanie.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Jak radzić sobie z obiekcjami? Wprowadzenie teoretyczne do technik negocjacyjnych i modelu W.Ury oraz trening praktyczny:

 • Zapoznanie się z kolejnymi etapami: idź na galerię, przejdź na ich stronę, przekształć, zbuduj złoty most, stosuj siłę, aby edukować.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników,
 • Sesja debriefingowa – analiza rezultatów negocjacji, procesu negocjacji, użytych taktyk negocjacji oraz wnioski.

Moduł V. Zarządzanie sytuacją negocjacyjną.

 • Triki negocjacyjne – jak na nie reagować.
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Praca w grupach.

Moduł VI. Zakończenie negocjacji.

 • Techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji
 • Ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy
 • Podsumowanie

Jakie będą korzyści wyniesione z dwudniowego szkolenia?

 • wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami,
 • zadbanie o proces przygotowania się do negocjacji i umiejętność wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA,
 • nauczenie się określania własnych celów i diagnozowania potrzeb stron w negocjacjach,
 • poznanie pięciu możliwości radzenia sobie z konfliktowymi sytuacjami,
 • nauka zastosowania w praktyce efektywnych technik negocjacyjnych,
 • wypracowanie umiejętności budowania właściwej atmosfery podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron
 • nauka używania odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji,
 • nauka radzenia sobie z emocjami podczas negocjacji,
 • dzięki angażującym symulacjom, uczestnicy będą mogli wejść w rolę negocjatorów, aby lepiej poznać zadania i emocje towarzyszące negocjacjom.

Kontakt

Najbliższe szkolenia otwarte

Be Brave
1107 zł pln
miejsce
Warszawa, ul Narbutta 40/15
termin:
09 listopada
trener:
Klaudia Pingot

Be Brave to trening bezstresowanego mówienia po angielsku i rozwoju osobistego.

To innowacyjny szkolenie, które łączy trening efektywności z nauką angielskiego. Na sali szkoleniowej możesz liczyć na  zaufanie w grupie i partnerską komunikację. Zajmiemy się pokonywaniem lęku i stresu przed mówieniem po angielsku, a także treningiem lingwistycznym i treningiem pamięci połączonym z wyznaczaniem celów i rozwojem osobistym.

W ramach szkolenia będziemy trenować:

 • zmianę przekonań dotyczących swojego rozwoju i umiejętności,
 • umiejętność wchodzenia w stan flow,
 • umiejętność koncentracji,
 • budowanie nawyku efektywnego uczenia się,
 • umiejętność zarządzania emocjami,
 • mówienie po angielsku bezstresowo i swobodnie.

Szczegółową agendę dwóch dni szkoleniowych znajdziesz w opisie poniżej.

Be Brave oznacza tutaj odwagę do wychodzenia ze swojej strefy komfortu.

Część zajęć będzie prowadzona w języku polskim (choć motywujące wykłady będziemy przeplatać angielskim słówkami/wyrażeniami) a część zajęć i ćwiczeń odbędzie się in English.

Dla osób, które bardzo słabo znają angielski, udział w zajęciach może być utrudniony. Rekomendujemy, by uczestnicy byli co najmniej na poziomie A2. Optymalny poziom to B1 – B2.

Proces rozwojowy prowadzi Klaudia Pingot – psycholog, trener, autorka książek i artykułów. Prowadzi szkolenia w sposób kreatywny i swobodny, tworząc partnerską relację z grupą.

Proces lingwistyczny prowadzi Małgorzata Mączyńska – lingwistka, pedagog, coach, trener, właścicielka akademii językowej FreeDOM. Rozbawia uczestników rozbrajającym poczuciem humoru i empatią, tworząc kreatywną atmosferę na szkoleniach.

Oczekiwane korzyści z udziału w szkoleniu Be Brave.

Uczestnicy nauczą się:

 • skutecznych techniki budowania nawyków, by samodzielnie w przyszłości wzmacniać swój angielski,
 • mnemotechnik i sprawdzonych metod nauki, których nigdy nie poznali w szkole ani na studiach,
 • zbudują dystans do popełnianych błędów,
 • przestaną się przejmować oceną innych,
 • zaczną motywować się poprzez wizję celów,
 • zaczną traktować angielski jak nieodłączną część dnia codziennego,
 • nauczą się używać angielskiego, przechodząc w stan „flow” (stan przepływu charakterystyczny dla momentów, gdy wykonujemy daną czynność z przyjemnością, bez zastanawiania się i analizy)
 • wyeliminują własne krytyczne dialogi wewnętrzne
 • przestaną naukę traktować jak wysiłek, stanie się ona przyjemnością.

Szkolenie zostało zaprojektowane w sposób przemyślany. Przed stworzeniem szczegółowego programu wykonałyśmy badanie potrzeb uczestników oraz przeprowadziłyśmy szkolenie typu kick off dla przetestowania naszych założeń i pomysłów. Tak powstała doskonała kombinacja rozwojowa Be Brave.

Zapisz się!
Powiązane artykuły w kategoriach:
Co nowego
Trening QUANTUM
877 złpln
miejsce
Warszawa, Centrum konferencyjne ul. Ogrodowa 58
termin:
23 listopada
trener:
Klaudia Pingot

Cześć,😊

Gdy czytasz tę ofertę, ja zapewne właśnie wylatuję do Nowego Yorku lub tam jestem. Być może już nawet siedzę w głębokiej medytacji nieopodal wodospadu Niagara u faceta, który stał się ikoną i autorem teorii nieograniczonych potencjałów naszego ciała i umysłu. Dr Joe Dispenza stworzył model, dzięki któremu ludzie z całego świata, podczas stacjonarnych warsztatów, wychodzą ponad swoje „ja” w głębokiej medytacji, uwalniając się od przeszłości, chorób, uzależnień.

Jestem tu, by nabyć wartościową wiedzę i niebywałe doświadczenia, i podzielić się nimi z Tobą. A nawet więcej! Mam 7 lat doświadczenia w pracy z ludźmi, prowadzenia medytacji, treningów mentalnych i procesów coachingowych. Moim celem i misją jest stworzenie warunków w Polsce, byś przeżył/przeżyła to, co ja w Stanach. 

Dispenza udowodnił, w jaki sposób podczas medytacji kilkuset osób zmienia się pole elektromagnetyczne miejsca spotkania, a także każdego z uczestników. Dzięki wprowadzeniu umysłu i serca w koherencję, wejściu w stan czystej świadomości, umysł przenosi się do pola kwantowego – pola, w którym istnieją wszystkie możliwe scenariusze naszej przyszłości. 

Jesteś wówczas ponad czasem i ponad przestrzenią, ponad schematami, swoją przeszłości, przyszłością. Czujesz się całością i czujesz się nieograniczony/nieograniczona. Wówczas wypowiedziana w głowie intencja, poczucie energii i kierunku, w którym chcesz podążać zostawia swój ślad w polu kwantowym, aby za chwilę zacząć się manifestować jako realna zmiana w Twoim życiu. Wiem, co mówię – już tego doświadczyłam. Magia. Ale rozumiem, że może być to nieco abstrakcyjne i warto to wytłumaczyć podczas szkolenia, a przetestować jako realne doświadczenie w trakcie medytacji. Postaram się to zrobić. A w zasadzie postaramy…

W tym nadzwyczajnym eksperymencie u dr Joe Dispenzy będę uczestniczyć wraz z moją bardzo bliską znajomą Arletą Feldman, która ma za sobą niezwykłą historię. Ma też niezwykłą wiedzę, którą chętnie się z Tobą podzieli. Ale wszystko w zdradzę w swoim czasie, ponieważ mamy dla Ciebie pewną niespodziankę. Niespodzianki mają to do siebie, że trzyma się je w tajemnicy. 😉

Musisz wiedzieć trzy rzeczy:

 1. Podczas eventu postaramy się zebrać jak najwięcej osób, które zmieszczą się na dużej sali. Setka medytujących osób stworzy niezwykłe elektromagnetyczne pole, będące nośnikiem dla Twoich intencji.
 2. W trakcie ostatniego szkolenia „Moc Intencji”, w którym wzięło udział ponad 70 osób zrobiliśmy na końcu 15 minutową medytację, która wywarła niebywałe wrażenie. Większości osób udało się doświadczyć niezwykłego uniesienia. Od razu po medytacji, jedna osoba cierpiąca na stwardnienie rozsiane, wyznała mi, że podczas 2 lat leczenia nie doznała tak pozytywnej zmiany, jak podczas tych 15 minut. Wyobraź sobie, co może się stać po 2 dniach!
 3. Budząc się co dnia, 90% Twoich myśli, zachowań, emocji to te same myśli, co wczoraj, miesiąc temu, rok temu. Nie doświadczysz zmiany – wyzdrowienia, lepszych zarobków, innej pracy, miłości, jeśli nic nie zmienisz w sobie. Takiej zmiany można dokonać poprzez prosty (ale nie łatwy) schemat medytacji i wyjścia ponad materię. Jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, wierzę w to. Jestem psychologiem i jednocześnie sceptykiem. Niełatwo mi przyjmować takie teorie. ale gdy się ich doświadczyło, nie można zapomnieć tego doświadczenia. Jest ono nieocenione!

Czego się spodziewaj?
1. Niezwykłej motywacji i trochę humoru,
2. Rzetelnych wyników badań naukowych, także medycznych, które pokażą, jak działa to, co będziemy realizować,
3. Cudownej grupy ludzi, która da Ci wiele wsparcia,
4. Doświadczenia energii, która przez Ciebie przepływa,
5. Treningu wchodzenia w pole kwantowe,
6. Treningu wchodzenia w pole kwantowe,
7. Treningu wchodzenia w pole kwantowe.

Tego treningu będziemy mieć naprawdę dużo! Czeka Cię kilka konkretnych, odlotowych medytacji!

W czym Ci się to przyda?
🧠 wpływaniu na swój umysł, uspokajaniu go i koncentracji, 🧠 uwolnienie się od starych schematów,
🧠 wpływaniu na swoje ciało 🧠 szybszej regeneracji ciała, 🧠 zmianie ekspresji genów i gospodarki hormonalnej,
🧠 rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych i radzeniu sobie ze stresem,
🧠 tworzeniu lepszej przyszłości, przygotowania na ważną zmianę,
🧠 przyciąganiu lepszych zdarzeń i pozytywnie ukierunkowanej samospełniającej się przepowiedni,🧠byciu bardziej energią niż materią.

 

Obejrzyj moje filmy, które przybliżą Ci tematykę tego, czym zajmiemy się podczas treningu Quantum.

 

Zapisz się!
×