Metoda FBI – rozmawiaj, przekonuj, buduj sojusze.

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
2 dni szkoleniowe
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Największym błędem policjantów, biznesmenów, sprzedawców, negocjatorów czy choćby randkowiczów jest próba jak najszybszego wywarcia wpływu – przedstawienia swoich argumentów, oferty i sprawienie, aby druga strona powiedziała „tak”, przyznała się, odpuściła, była skłonna wykonać naszą prośbę.

Jeden z klasycznych modeli FBI, na przykład podczas negocjacji z zakładnikami, wygląda następująco:

 1. Aktywne słuchanie
 2. Empatyczna identyfikacja
 3. Rapport werbalny i niewerbalny – budowanie porozumienia
 4. Wywarcie wpływu
 5. Uzyskanie zmiany zachowania, decyzji.

Wszystko, co w podpunktach często wydaje się być proste i mało odkrywcze. Problem w tym, że większość z nas jest w stanie w pierwszych pięciu minutach wszystko popsuć. 

Większość osób, w swoich działaniach pomija pierwsze trzy punkty i od razu przechodzi do 4 i 5.

To jak budowanie domu bez fundamentów czy próba wyhodowania drzewa na pustyni – z góry zdane na niepowodzenie.

Pierwsze trzy punkty są jak woda dla organizmów żywych czy fundament dla domów.

Pod każdym z tych punktów kryje się mnóstwo wiedzy, umiejętności a każdy z nich wymaga skupienia i odpowiedniego nastawienia.

Metody te są jednak na tyle przejrzyste i ciekawe, by każdy uważny i aktywny uczestnik szkolenia nauczył się ich w kilka dni, a potem praktykował w pracy, aby utrwalać te nowe, bardzo praktyczne kompetencje na całe lata.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.  Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez zarządzanie uwagą rozmówcy, stosowany język i słowa – klucze, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią. W ostatecznym rozrachunku liczy się jakość zbudowanej relacji, wszystkie techniki i triki są tylko środkiem do lepszej komunikacji..

 

Od odejścia z Komendy Głównej Policji, zostając szkoleniowcem, potem także psychologiem, myślałam o wykorzystaniu  w swojej karierze doświadczenia z pracy w CBŚ, w Wywiadzie Kryminalnym, czy jeszcze wcześniej w Wydziale d.w. z Przestępczością Gospodarczą. To naturalna kolej rzeczy, iż dzięki naszej osobistej historii, stajemy się wyjątkowi, nie tylko jako ludzie, ale i jako marki osobiste na rynku pracy i eksperci, którzy dążą do bycia jak najlepszymi w swoim fachu. Opracowując na własny użytek poznane metody, najważniejsze było dla mnie zachowanie etyki w biznesie, granie fair i bycie transparentną w swoich celach i intencjach.

Zauważyłam, że metody FBI  wykorzystują teorie psychologii poznawczej, behawioralnej a także w niektórych aspektach zbliżone są do coachingu. Eksperci FBI już lata temu zauważyli także moc ludzkich emocji. Jeśli człowiek podejmuje kluczową decyzję, to jest to związane z ważnymi dla niego sprawami, które z kolei bezpośrednio związane są z uczuciami i emocjami. Wiele osób zakłada, że ludzie są racjonalni w swoich wyborach. Nią są. Jeśli podejmują ważne decyzje, ogromne znaczenie mają w tym procesie emocje, które ograniczają racjonalne myślenie. Metody FBI zakładają więc, między innymi, zarządzanie emocjami rozmówcy, a emocjami można zarządzać przez zmianę jego kierunku uwagi, odpowiednie zwroty, oddech czy postawę ciała. 

Poprzez to szkolenie, chciałabym uczyć, że jedną z najlepszych dróg wpływu, budowania sojuszy, negocjacji jest poznanie mapy świadomości, wartości, przekonań drugiej osoby. Bez takiej mapy, poruszam się jak turyści po dżungli bez przewodnika. Uwielbiam program tego szkolenia. Połączyłam w nim doświadczenia wyniesione ze służb z wiedzą psychologiczną oraz pokorą, jaką mam po latach pracy z ludźmi, do zaskakujących sytuacji  face to face. Zapraszam serdecznie.” – Klaudia Pingot, trener prowadzący, psycholog, autorka książek i artykułów, kreatywna mówczyni, była oficer CBŚ.

Wykorzystanie teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej Doliński i Wojciszke,
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego oraz „Preswazja – zarządzanie uwagą”
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana.

Narzędzia i techniki poznane podczas treningu:

 • Model wpływu stosowany przez FBI,
 • Technika tworzenia czystego pola i „zawieszenie ego”,
 • Czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała,
 • Kalibracja (czytanie) mapy przekonań, celów i potrzeb rozmówcy,
 • Nauka brania i tworzenia rapportu – budowania porozumienia na poziomie werbalnym i niewerbalnym, na poziomie wartości, zachowań i języka,
 • Zarządzanie uwagą – ogniskowanie uwagi rozmówcy poprzez  „atraktory” i „magnetyzery”,
 • Wywieranie wpływu poprzez elementy coachingu (zmiana perspektywy, mocne pytania) oraz NLP – presupozycje,
 • stosowanie reguły lubienia i zaangażowania w życiu codziennym,
 • zarządzanie przestrzenią jako element perswazji.

Program – poszczególne moduły; szczegółowy opis przedstawiany jest w ofercie bezpośrednio przygotowanej dla klienta:

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

Moduł II. Przygotowanie do pierwszego etapu- umiejętność zarządzania swoim postrzeganiem i uwagą. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z ludzką percepcją i poznawczą naturą człowieka.

Moduł III. Tworzenie czystego pola i kalibracja mapy emocjonalno – mentalej rozmówcy.

Moduł IV. Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 1.

Moduł V.  Emobodiment (torowanie emocji i skojarzeń poprzez ciało) oraz czytanie niewerbalnych sygnałów płynących z ciała – część 2.

Moduł VII. Klucz do relacji długofalowych.

Moduł VIII. Praca ze scenariuszem i  scenki.

Po szkoleniu sugerowany Follow up.

 

Cel szkolenia

Szkolenie nauczy Ciebie lub Twój zespół najlepszych i najciekawszych metod stosowanych przez śledczych i negocjatorów, które można z powodzeniem wykorzystać w pracy z klientami, kontrahentami, podczas tworzenia kreatynwych projektów, w sprzedaży, podczas rozmów negocjacyjnych, obsługi klienta. W korporacjach, instytucjach, jak i w startupach.

Korzyści wyniesione ze szkolenia:

 • Nauczysz się metod i technik, którymi przez lata posługiwali się śledczy i negocjatorzy,
 • Dowiesz się, jak zarządzać uwagą i emocjami własnymi i rozmówców, dowiesz się, jakie znaczenie w podejmowaniu decyzji ma percepcja, skojarzenia oraz emocje,
 • Nauczysz się sztuki zadawania pytań i eliminowania powszechnych błędów w trakcie rozmów biznesowych, służbowych i prywatnych,
 • Poznasz najbardziej aktualne badania z zakresu wywierania wpływu,
 • Dowiesz się, czym jest rapport i na jak wielu płaszczyznach można go zastosować (ciało, emocje, język etc),
 • Nauczysz się kalibrowania mowy ciała rozmówców i rozpoznawania oznak napięcia i nieczystych intencji,
 • Nauczysz się kalibrowania przekonań, wartości, potrzeb i celów rozmówców,
 • Wzmocnisz kompetencje prowadzenia rozmów, negocjacji, przekonywania do siebie innych,
 • Nauczysz się wywierać wpływ i zmieniać zachowanie lub decyzje rozmówców poprzez zastosowanie wybranych technik wpływu.

„Gorąco rekomenduję to szkolenie”  – Klaudia Pingot

Klaudia Akademia 05-2019-023

Artykuł powiązany z tematyką szkolenia:

Metoda FBI – 8 błędów, których powinieneś unikać.

 • Korzyści

  • Nauczysz się metod i technik, którymi przez lata posługiwali się śledczy i negocjatorzy
  • Dowiesz się, jak zarządzać uwagą i emocjami własnymi i rozmówców
  • Nauczysz się sztuki zadawania pytań i eliminowania powszechnych błędów w trakcie rozmów biznesowych, służbowych i prywatnych
  • Poznasz najbardziej aktualne badania z zakresu wywierania wpływu
  • Dowiesz się, czym jest rapport i na jak wielu płaszczyznach można go zastosować (ciało, emocje, język etc)
  • Nauczysz się kalibrowania mowy ciała rozmówców i rozpoznawania oznak napięcia i nieczystych intencji
  • Nauczysz się kalibrowania przekonań, wartości, potrzeb i celów rozmówców
  • Wzmocnisz kompetencje prowadzenia rozmów, negocjacji, przekonywania do siebie innych
 • Forma

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć,
  • Scenki, symulacje sytuacyjne,
  • Wykorzystanie metafory i storytelling,
  • Analiza nagrań, materiałów video,
  • Mini wykład przed każdym modułem,
  • Dyskusja, refleksja po każdym module,
  • Gry symulacyjne i kreatywne,
  • Zadania w skryptach lub na platformie edukacyjnej (w zależności od umowy ze zleceniodawcą).
 • Program

  • Poznanie podstawowych zagadnień związanych z ludzką percepcją i poznawczą naturą człowieka.
  • Tworzenie czystego pola. Zarządzanie otoczeniem. Zawieszenie własnych przekonań.
  • Sztuka zadawania pytań. Trening techniki lejka. Wykorzystanie myślenia indukcyjnego i dedukcyjnego.
  • Kalibracja mapy przekonań, celów, potrzeb i lęków rozmówcy. Identyfikacja problemu. Trening empatii
  • Nauka brania i tworzenia rapportu.
  • Umiejętność czytania mowy ciała i interpretowania postawy, gestów, mimiki twarzy, głosu.
  • Nauka wywierania wpływu, np. ogniskowanie uwagi na danym rozwiązaniu, wykorzystanie magnetyzerów i uprzywilejowanych momentów, sztuka posługiwania się presupozycjami.
  • Wpływ na zmianę decyzji lub zachowania. Wykorzystanie zasady zaangażowania, współtworzenia i trwałych wskazówek.

Chcę wziąć udział!

Inteligencja emocjonalna

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii oraz aktualnych badaniach w zakresie zarządzania emocjami i osobistą efektywnością. Szkolenie w pozytywny sposób wpłynie na zasobne przekonania uczestników, pozytywne myślenie oraz inteligencję społeczną i emocjonalną.

Zarządzanie inteligencją emocjonalną i własną efektywnością.

Podczas szkolenia nawiążemy do teorii:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej Daniela Golemana,
 • odkrycia dotyczące emocji Paula Ekmana,
 • wpływ poznania i heurystyk na emocje – D. Kahneman i A. Tverski,
 • zasoby silnej woli i emocje Roy Baumainster,
 • pozytywne myślenie wg Waltera Mischella,
 • układ emocjonalności  i regeneracji wg T.Schwartza w kontekście wydajności.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja:  Czym jest inteligencja społeczna i emocjonalna.

Moduł II. Trening rozpoznawania i nazywania emocji.

 • Analiza filmików video, nauka widzenia mechanizmów emocjonalnych i obronnych.
 • Nauka rozpoznawania mechanizmu MECZ (poziomu mentalnego, emocjonalnego, ciała i zachowań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji.
 • Zarządzanie emocjami poprzez dystansowanie się i zmianę perspektywy.
 • Nauka rozładowywania napięcia w relacji z rozmówcą.

Moduł III. Emocje a komunikacja. Rola przekonań i pozytywnego myślenia.

 • Wpływ przekonań na emocje i komunikację, mini wykład i ćwiczenie.
 • Czym są przekonania i jakie znaczenie ma umiejętność odraczania nagrody.
 • Nauka wykorzystania feedbacku w zarządzaniu relacjami.
 • Rola asertywnej odmowy.

Moduł IV. Zarządzanie efektywnością i emocjami.

 • Zapoznanie się z teorią R. Baumeister’a i W. Mischell’a.
 • Zapoznanie się z układem emocjonalności  i regeneracji wg T. Schwartza w kontekście wydajności.
 • Nauka wykorzystania wyobrażeń w zarządzaniu emocjami.
 • Nauka wykorzystywania autogennego treningu Schultza.
Kontakt

Wywieranie wpływu

Gdy patrzysz w oczy, jesteś odbierany jako szczery. Zadając odpowiednie pytania, możesz uruchamiać u odbiorców pożądane skojarzenia. Stosując zasadę stopy w drzwiach albo drzwi w twarz, wywołujesz odpowiednie reakcje.
Gdy powiesz A, B a następnie C, inni chętnie dopowiedzą całe abecadło. Choć wiele osób zna zasady wywierania wpływu, nasze mózgi i tak są zaprogramowane na działanie danego bodźca. Próba nie myślenia o różowym słoniu kończy się tak, jak próba oparcia się ofercie, gdy silnie zadziała zasada niedostępności.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.

Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez język, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią.

Umiejętność wywierania wpływu to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. W stosunku do klientów, pracowników, przełożonych, teściowych 😉 czy ostatecznie także wobec dzieci.

W trakcie szkolenia nawiążemy do:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej (D. Doliński, B. Wojciszke),
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego,
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy analizy transakcyjnej E. Berne’a.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja: Jak etycznie wywierać wpływ?

Moduł II. 6 reguł wywierania wpływu Cialdiniego w zastosowaniu codziennym i praktycznym.

 • Wprowadzenie teoretyczne, oparte na przykładach.
 • Autorytet, status i budowanie swojej pozycji w grupie – dyskusja.
 • Wykorzystanie zasady lubienia i podobieństwa do budowania relacji zaufania – praktyczne ćwiczenie.
 • Zasada niedostępności i wzajemności – ogrywanie scenek.
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji w motywowaniu do działania innych.
 • Poszukanie przykładów w mediach i reklamach wykorzystania zasady dowodu społecznego.

Moduł III. Mowa ciała, embodiment oraz zarządzanie przestrzenią jako narzędzia do wywierania wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Analiza filmów video.
 • Ćwiczenia „mirroring” i „matching”.
 • Prowadzenie poprzez mowę ciała, odgrywanie scenek.
 • Nauka zarządzania przestrzenią.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Presupozycje i zręczność językowa, czyli język perswazji.

 • Wprowadzenie teoretyczne,
 • Zapoznanie się z perswazyjnymi wzorcami językowymi,
 • Ćwiczenie pisania perswazyjnych wiadomości, maili, ogłoszeń,
 • Case studies i ogrywanie scenek.

Moduł V. Elementy coachingu oraz mocne pytania w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Wykorzystanie coachingu do zarządzania relacją.
 • Nauka zastosowania mocnych pytań oraz zmiany perspektywy.

Moduł VI. Elementy analizy transakcyjnej w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie do podstaw analizy transakcyjnej Erica Berne’a,
 • Poznanie trzech schematów JA (dorosły, dziecko, rodzic),
 • Sprawdzenie w praktyce rozpoznawania schematów i nauka zarządzania stanami ja.
Kontakt
×