Smart Leadership – trening dla liderek, liderów

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
do uzgodnienia
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Wynik badań Gallupa, które objęły ponad milion pracowników wskazuje, co wpływa na efektywność zespołu i zadowolenie pracowników. Okazuje się, że najlepsi i najbardziej efektywni pracownicy odpowiadali twierdząco na takie pytania jak:

 • czy wiem, czego się oczekuje ode mnie w pracy?
 • czy mam narzędzia niezbędne do wykonania tego, czego się ode mnie oczekuje?
 • czy mam możliwość pracy w oparciu o moje silne strony?
 • czy czuję uznanie ze strony przełożonych?
 • czy komuś w pracy na mnie zależy?

Wybitny lider, liderka to połączenie szczególnego rodzaju charyzmy z umiejętnościami oraz odpowiednimi przekonaniami na temat siebie i ludzi. Zarządzanie ludźmi to kierowanie ich emocjami, ich motywacją, ich poczuciem własnej wartości oraz ich celami i efektywnością.

To, co znajduje się za nami i to, co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas (R. W. Emerson).

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE (szczegółowy program szkolenia ustalany jest na podstawie przeprowadzonych ankiet/spotkań przed szkoleniem).

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne. Inspirujące przykłady.

Moduł II. Moje silne strony i sztuka budowania relacji z zespołem. Test silnych stron, warsztat kompetencji.

Moduł III. Sztuka komunikacji. Jak słuchać na poziomie przekonań i potrzeb. Jak precyzyjnie konstruować komunikaty?

Moduł IV. Trening umiejętności wyznaczanie celów oraz udzielania feedbacku.

Moduł V. Wykład dotyczący motywacji i podstawowych potrzeb ludzi. Trening motywowania zespołu, case studies.

Moduł VI. Praca nad umiejętnością prowadzenia rozmów dyscyplinujących oraz własną asertywnością.

Moduł VII. Wykład dotyczący technik pozytywnego wywierania wpływu i mowy ciała lidera. Trening umiejętności.

Moduł VIII. Moduł podsumowujący. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i wątpliwościami. Future pacing – zastosowanie poznanych technik i nowych umiejętności w praktyce, w pracy.

Cel szkolenia

Korzyści wyniesione ze szkolenia:

 • dowiesz się, jak budować korzystne relacje z zespołem,
 • poznasz swoje zasoby w roli menedżera,
 • zdobędziesz pozytywne przekonania na temat siebie w roli lidera,
 • nauczysz się wyznaczać cele i delegować zadania,
 • nauczysz się przekazywać feedback i konstruktywną krytykę,
 • poznasz inspirujące przykłady efektywnych liderów,
 • nauczysz się motywować pracowników,
 • nauczysz się poprawnej komunikacji,
 • nauczysz się przeprowadzać rozmowę dyscyplinującą,
 • wypracujesz umiejętności radzenia sobie z obiekcjami,
 • wypracujesz nowe nawyki, które pozwolą Ci rozwijać się w roli lidera,
 • zaczniesz używać świadomie wybranych technik wywierania wpływu i mowy ciała (Embodiment – Power pose),
 • dowiesz się, jak rozpoznawać potrzeby i zaspokajać potrzeby członków zespołu.

Forma procesu szkoleniowego: wykład – 30%, interaktywne metody zajęć – 70% (scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory).

 • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
 • Stosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
 • Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy.
 • Dyskusje moderowane przez trenera.
 • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
 • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią – symulacje mentalne (techniki stosowane u olimpijczyków)
 • Korzyści

  • Zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w zespołach.
  • Nauczysz się przekazywać feedback i konstruktywną krytykę.
  • Zwiększenie efektywności i samopoczucia pracowników w czasie pracy.
 • Forma

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
  • Dyskusje moderowane przez trenera.
  • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
 • Program

  • Moje silne strony i sztuka budowania relacji z zespołem. Test silnych stron, warsztat kompetencji.
  • Wykład dotyczący motywacji i podstawowych potrzeb ludzi. Trening motywowania zespołu, case studies.
  • Praca nad umiejętnością prowadzenia rozmów dyscyplinujących oraz własną asertywnością.

Chcę wziąć udział!

×