Menedżer coachem

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
do uzgodnienia
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. B. L. Kaye

Lider to ten, kto daje ludziom możliwość wzrostu i pokonywania własnych słabości w sposób etyczny i wolny od przymusu. Coaching daje taką możliwość.

Coaching to nowoczesna forma zarządzania. Umiejętności coachingowe liderów to klucz do znacznie lepszego motywowania i komunikacji w firmie.

Coaching to zbiór narzędzi wspierania rozwoju pracownika. Wiele badań wykazuje, że coaching przynosi znaczne zwroty z inwestycji w postaci większych przychodów firmy i lepszej atmosfery w pracy. Dojrzałe firmy to te, w których każdy menedżer posiada umiejętności coacha i narzędzia do efektywnego wspierania zespołu.

Cel szkolenia

Program szkolenia jest dopasowany do organizacji i uczestników szkolenia po wcześniejszej diagnozie potrzeb. Przedstawione poniżej cele i forma są uniwersalną propozycją.

FORMA:

Forma procesu szkoleniowego: wykład – 30%, interaktywne metody zajęć – 70% (scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory).

 • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności
 • Stosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
 • Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy.
 • Dyskusje moderowane przez trenera.
 • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
 • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią – symulacje mentalne (techniki stosowane u olimpijczyków).

CEL:

Wypracowanie umiejętności coachingowych, nabycie kompetencji prowadzenia negocjacji, motywacji i zarządzania poprzez coaching.

Skrótowy opis programu szkolenia

 • Czym jest coaching, czym mentoring a czym konsulting
 • Podstawy relacji Coach-Klient
 • Kontrakt coachingowy
 • Menadżer coachem – sens pracy coachingowej z pracownikami
 • Coaching indywidualny a coaching grupowy
 • Modele holistyczne w rozwoju osobistym – założenia, ćwiczenia
 • Formułowanie celu-zasady, ramy celu, sposoby identyfikacji, ćwiczenia
 • Najpopularniejsze narzędzia coachingowe używane do wyznaczania i realizacji celóworaz rozwiązywania problemów
 • Praca z przekonaniami – ćwiczenia
 • Praca z wartościami – ćwiczenia
 • Umiejętności coacha: Zadawanie pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie.

 

KORZYŚCI:

 • dowiesz się, jak budować korzystne relacje z zespołem,
 • dowiesz się, jak bazować na zasobach pracownika,
 • nauczysz się bazowych technik i narzędzi coachingowych,
 • nauczysz się wyznaczać cele zespołowi i je rozliczać,
 • nauczysz się przekazywać feedback i konstruktywną krytykę,
 • poznasz inspirujące przykłady coachingu menedżerskiego,
 • nauczysz się motywować pracowników poprzez coaching,
 • nauczysz się poprawnej komunikacji.
 • Korzyści

  • budowanie zasobnych relacji przełożony – pracownik
  • umiejętne motywowanie pracowników przez coaching
  • rozwiązywanie konfliktów przez coaching
  • sprawniejsza komunikacja
  • budowanie poczucia odpowiedzialności w pracownikach, odnajdywanie i wskazywanie potencjałów pracowników
  • umiejętna praca ze słabymi stronami pracowników
 • Forma

  • Wykład – 30%, Interaktywne metody zajęć – 70%
  • Scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory, materiały video)
  • Dyskusje moderowane przez trenera.
 • Program

  • Trening umiejętności personalnych
  • Rola coacha, podstawy merytoryczne
  • Trening technik coachingowych

Chcę wziąć udział!

Smart Leadership - trening

Praktyczny dwudniowy trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów oparty na wcześniejszym wywiadzie w firmie i wspólnych ustaleniach z zamawiającym.

W szkoleniu liderów i menedżerów, koncentrujemy się na 5 cechach dojrzałego przywódcy i pracy w tych obszarach:

 •  poczuciu własnej wartości,
 •  proaktywności,
 • spójności wewnętrznej,
 • poczuciu obfitości,
 • pozytywnym myśleniu połączonym z racjonalną oceną
Kontakt
×