Wywieranie wpływu

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
2 dni szkolenia
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Gdy patrzysz w oczy, jesteś odbierany jako szczery. Zadając odpowiednie pytania, możesz uruchamiać u odbiorców pożądane skojarzenia. Stosując zasadę stopy w drzwiach albo drzwi w twarz, wywołujesz odpowiednie reakcje.
Gdy powiesz A, B a następnie C, inni chętnie dopowiedzą całe abecadło. Choć wiele osób zna zasady wywierania wpływu, nasze mózgi i tak są zaprogramowane na działanie danego bodźca. Próba nie myślenia o różowym słoniu kończy się tak, jak próba oparcia się ofercie, gdy silnie zadziała zasada niedostępności.

Wywieranie wpływu jest wysublimowaną sztuką połączenia perswazji z próbą zrozumienia drugiego człowieka, asertywności z empatią, charyzmy z kontrolowaną uległością.

Wywieranie wpływu to oddziaływanie poprzez język, mowę pozawerbalną, zarządzanie emocjami i zarządzanie przestrzenią.

Umiejętność wywierania wpływu to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. W stosunku do klientów, pracowników, przełożonych, teściowych 😉 czy ostatecznie także wobec dzieci.

W trakcie szkolenia nawiążemy do:

 • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu psychologi społecznej (D. Doliński, B. Wojciszke),
 • reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego,
 • elementy psychologii poznawczej D. Kahnemana i A. Tverskiego,
 • podstawy psychologii emocji i kłamstwa P. Ekmana,
 • elementy analizy transakcyjnej E. Berne’a.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
 • Dyskusja: Jak etycznie wywierać wpływ?

Moduł II. 6 reguł wywierania wpływu Cialdiniego w zastosowaniu codziennym i praktycznym.

 • Wprowadzenie teoretyczne, oparte na przykładach.
 • Autorytet, status i budowanie swojej pozycji w grupie – dyskusja.
 • Wykorzystanie zasady lubienia i podobieństwa do budowania relacji zaufania – praktyczne ćwiczenie.
 • Zasada niedostępności i wzajemności – ogrywanie scenek.
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji w motywowaniu do działania innych.
 • Poszukanie przykładów w mediach i reklamach wykorzystania zasady dowodu społecznego.

Moduł III. Mowa ciała, embodiment oraz zarządzanie przestrzenią jako narzędzia do wywierania wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Analiza filmów video.
 • Ćwiczenia „mirroring” i „matching”.
 • Prowadzenie poprzez mowę ciała, odgrywanie scenek.
 • Nauka zarządzania przestrzenią.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Presupozycje i zręczność językowa, czyli język perswazji.

 • Wprowadzenie teoretyczne,
 • Zapoznanie się z perswazyjnymi wzorcami językowymi,
 • Ćwiczenie pisania perswazyjnych wiadomości, maili, ogłoszeń,
 • Case studies i ogrywanie scenek.

Moduł V. Elementy coachingu oraz mocne pytania w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • Wykorzystanie coachingu do zarządzania relacją.
 • Nauka zastosowania mocnych pytań oraz zmiany perspektywy.

Moduł VI. Elementy analizy transakcyjnej w wywieraniu wpływu.

 • Wprowadzenie do podstaw analizy transakcyjnej Erica Berne’a,
 • Poznanie trzech schematów JA (dorosły, dziecko, rodzic),
 • Sprawdzenie w praktyce rozpoznawania schematów i nauka zarządzania stanami ja.

Cel szkolenia

Korzyści wyniesione ze szkolenia:

 • odbędziesz trening holistyczny, zawierający elementy kognitywistyki, zasad wywierania wpływu, embodimentu,
 • nauczysz się stosować wzorce językowe i presupozycje,
 • nauczysz się oddzielać pozytywny wpływ od manipulacji,
 • poznasz sprawdzone reguły wpływu i nauczysz się je wdrażać w życiu codziennym,
 • poznasz techniki coachingowe przydatne do wpływania na zdanie innych i budowania z nimi pozytywnych relacji,
 • nauczysz się zarządzać ciałem i przestrzenią, aby czuć się pewniej w relacjach z innymi i aby inni czuli się pewnie przy tobie,
 • nauczysz się rozpoznawać u siebie i u innych stany „ja” według koncepcji Erica Berne.

Forma procesu szkoleniowego: wykład – 30%, interaktywne metody zajęć – 70% (scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory).

 • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
 • Stosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
 • Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy.
 • Dyskusje moderowane przez trenera.
 • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
 • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
 • Korzyści

  • Nauczysz się stosować wzorce językowe i presupozycje.
  • Umiejętność zarządzania ciałem i przestrzenią, tak aby czuć się pewniej w relacjach z innymi i aby inni czuli się pewnie przy nas.
  • Świadomość i umiejętność rozróżnienia pozytywnego wpływu od manipulacji.
 • Forma

  • Dyskusje moderowane przez trenera.
  • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
  • tosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
 • Program

  • Mowa ciała, embodiment oraz zarządzanie przestrzenią jako narzędzia do wywierania wpływu.
  • Elementy coachingu oraz mocne pytania w wywieraniu wpływu.
  • Presupozycje i zręczność językowa, czyli język perswazji.

Chcę wziąć udział!

×