Negocjacje

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
2 dni szkoleniowe
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Pewien człowiek zostawił 17 wielbłądów dla swoich trzech synów. Pierwszy syn miał dostać połowę wielbłądów, drugi syn – jedną trzecią, zaś najmłodszy syn – jedną dziewiątą. Synowie przystąpili do negocjacji. 17 nie dzieli się przez 2. Nie dzieli się przez 3. Nie dzieli się przez 9. Między braćmi zaczęło iskrzyć. Zrozpaczeni, poszli w końcu po radę do starej mądrej kobiety. Staruszka przez długi czas rozważała ich problem, po czym wróciła i orzekła: „Nie wiem, czy to wam pomoże, ale jeśli chcecie, możecie wziąć mojego wielbłąda”. Mieli zatem 18 wielbłądów. Pierwszy syn wziął połowę – połowa z 18 to 9. Drugi syn wziął trzecią część – jedna trzecia z 18 to 6. Najmłodszy syn wziął dziewiątą część – jedna dziewiąta z 18 to 2. Łącznie 17. Został im jeden wielbłąd, którego oddali staruszce.

Ta Baśń z Bliskiego Wschodu, którą nierzadko cytuje William Ury (światowej klasy negocjator i mediator) jest odzwierciedleniem wielu sytuacji życiowych i zawodowych, gdy pojawia się jakiś konflikt, spór i pozornie wydaje się on nie do rozwiązania. Umiejętność znajdywania 18-go wielbłąda to sztuka negocjacji.

„W życiu i biznesie otrzymujemy nie to na co zasługujemy, a to, co wynegocjujemy.” 

Umiejętność negocjacji jest kluczową umiejętnością w sprzedaży i zarządzaniu.

Poniżej znajdziesz autorski program 2-dniowego szkolenia z zakresu negocjacji by Smart Coaching.

DZIEŃ 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wprowadzenie teoretyczne

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Icebreaker oraz gra negocjacyjna PIRACI.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład: czym są negocjacje? Struktura, style, strony.
 • Złote zasady prowadzenia negocjacji (oddzielanie ludzi od problemu, koncentracja na interesach, opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron, stosowanie obiektywnych kryteriów).
 • Test Thomasa Kilmana (indywidualny sposób wchodzenia w sytuacje konfliktowe).
 • Dyskusja, omówienie.

Moduł II. Przygotowanie do negocjacji, BATNA, WATNA, ZOPA

 • Wprowadzenie teoretyczne.
 • 8 elementów przygotowywania się do negocjacji.
 • Poznanie zasady BATNA, WATNA, ZOPA.
 • ćwiczenie z wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA.

Moduł III. Komunikacja w trakcie negocjacji

 • Nauka odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji – trening praktyczny.
 • Podstawowe błędy popełniane w negocjacjach.
 • Case studies – fragmenty filmu lub opis sytuacji, analiza materiałów.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników.
 • Podsumowanie.

DZIEŃ 2.

Moduł IV. Jak radzić sobie z obiekcjami? Wprowadzenie teoretyczne do technik negocjacyjnych i modelu W.Ury oraz trening praktyczny:

 • Zapoznanie się z kolejnymi etapami: idź na galerię, przejdź na ich stronę, przekształć, zbuduj złoty most, stosuj siłę, aby edukować.
 • Symulacja negocjacyjna: Przydzielanie ról symulacji negocjacyjnej. Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne dla uczestników,
 • Sesja debriefingowa – analiza rezultatów negocjacji, procesu negocjacji, użytych taktyk negocjacji oraz wnioski.

Moduł V. Zarządzanie sytuacją negocjacyjną.

 • Triki negocjacyjne – jak na nie reagować.
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Praca w grupach.

Moduł VI. Zakończenie negocjacji.

 • Techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji
 • Ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy
 • Podsumowanie

Jakie będą korzyści wyniesione z dwudniowego szkolenia?

 • wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami,
 • zadbanie o proces przygotowania się do negocjacji i umiejętność wyznaczania BATNA, WATNA, ZOPA,
 • nauczenie się określania własnych celów i diagnozowania potrzeb stron w negocjacjach,
 • poznanie pięciu możliwości radzenia sobie z konfliktowymi sytuacjami,
 • nauka zastosowania w praktyce efektywnych technik negocjacyjnych,
 • wypracowanie umiejętności budowania właściwej atmosfery podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron
 • nauka używania odzwierciedlania i parafrazy w komunikacji,
 • nauka radzenia sobie z emocjami podczas negocjacji,
 • dzięki angażującym symulacjom, uczestnicy będą mogli wejść w rolę negocjatorów, aby lepiej poznać zadania i emocje towarzyszące negocjacjom.

Cel szkolenia

Narzędzia i techniki poznane podczas treningu:

 • BATNA – Best Alternative to a Negotiated Agreement – im lepsza BATNA, tym większa siła negocjującego,
 • WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) – Najgorsza alternatywa w negocjacjach,
 • ZOPA (Zone of Possible Agreement) – Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach,
 • 8 elementów przygotowania do negocjacji,
 • zarządzanie celami i interesami podczas negocjacji,
 • radzenie sobie z obiekcjami,
 • techniki przełamywania oporu i radzenia sobie z obiekcjami (idź na galerię, przejdź na ich stronę, przekształć, zbuduj złoty most, stosuj siłę, aby edukować – model opracowany przez Williama Ury),
 • inne wybrane techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji (Technika sytuacji hipotetycznej „co by było, gdyby…”, Technika ograniczonych kompetencji, Dobry – zły policjant – w zależności od czasu),
 • test Thomasa Kilmana (indywidualny sposób wchodzenia w sytuacje konfliktowe),
 • wybrane modele komunikacji (odzwierciedlanie i parafraza).

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii, najbardziej aktualnych badaniach w zakresie wywierania wpływu, ciekawych formach szkolenia oraz połączeniu psychologii społecznej z poznawczą i embodimentem (psychologią ucieleśnienia).

Forma procesu szkoleniowego: wykład – 30%, interaktywne metody zajęć – 70% (scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory).

 1. Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
 2. Stosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
 3. Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy.
 4. Dyskusje moderowane przez trenera.
 5. Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
 6. Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
 • Korzyści

  • Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami.
  • Umiejętność praktycznego zastosowania efektywnych technik negocjacyjnych.
  • Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wybranych modeli komunikacji (odzwierciedlanie i parafraza).
  • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas negocjacji.
 • Forma

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
  • Scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja.
  • W każdym ze szkoleń wykorzystujemy opowieści, metafory i storytelling.
 • Program

  • Przygotowanie do negocjacji, BATNA, WATNA, ZOPA.
  • Komunikacja w trakcie negocjacji.
  • Jak radzić sobie z obiekcjami?
  • Zarządzanie sytuacją negocjacyjną.
  • Zakończenie negocjacji.

Chcę wziąć udział!

Menedżer coachem

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. B. L. Kaye

Lider to ten, kto daje ludziom możliwość wzrostu i pokonywania własnych słabości w sposób etyczny i wolny od przymusu. Coaching daje taką możliwość.

Coaching to nowoczesna forma zarządzania. Umiejętności coachingowe liderów to klucz do znacznie lepszego motywowania i komunikacji w firmie.

Coaching to zbiór narzędzi wspierania rozwoju pracownika. Wiele badań wykazuje, że coaching przynosi znaczne zwroty z inwestycji w postaci większych przychodów firmy i lepszej atmosfery w pracy. Dojrzałe firmy to te, w których każdy menedżer posiada umiejętności coacha i narzędzia do efektywnego wspierania zespołu.

Kontakt
×