King’s Speech – trening wystąpień publicznych

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
2 dni szkoleniowe
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Po tym kursie nie będziesz mieć oporów, aby występować publicznie i przemawiać przed kamerą oraz na scenie.

Co wyróżnia trening wystąpień publicznych King’s Speech?

1. Kreatywne ćwiczenia i techniki.
2. Trening mowy ciała.
4. Zaangażowanie umysłów słuchaczy poprzez opowiadanie historii.
5. Zaawansowane ćwiczenia na scenie.
6. Wystąpienia przed kamerą.
7. Trening improwizacji.
8. Wchodzenie w stan flow.
9. Korzystanie z archetypów podczas interakcji z publicznością.
10. Zredukowanie tremy przed wystąpieniami.
11. Nauczenie się zarządzania grupą.

Mówienie i wystąpienia publiczne nie są tylko domeną królów, choć królewską umiejętnością pozostaną na zawsze. Każdy, kto używa głosu i mowy ciała, by komunikować się z innymi, występuje, staje się prezenterem, aktorem, mówcą. Przemawiasz tysiące razy w ciągu jednego roku.  Tą umiejętnością budujesz swój wizerunek, budujesz relacje, sprzedajesz, zyskujesz, negocjujesz, edukujesz, uwodzisz. To jedna z najważniejszych umiejętności i zasobów w ludzkim życiu. Nieznajomość pewnych zasad, nieumiejętność wywoływania odpowiednich reakcji, emocji, brak pewności – to sabotowanie własnego sukcesu

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
 • Wykład dotyczący stanów flow oraz mowy ciała.
 • Wykład motywacyjny.

Moduł II. Trening FLOW.

 • Trening umiejętności koncentracji i obecności.
 • Radzenie sobie z dialogami wewnętrznymi i tremą.

Moduł III. Trening Improwizacji.

 • Przeprowadzenie ćwiczeń zaczerpniętych z teatru improwizacji.
 • Budowanie dystansu do siebie, popatrzenie z humorem na koncept występów publicznych.
 • Budowanie umiejętności korzystania ze swojego „flow”.

Moduł IV. Trening Mowy Ciała.

 • Trening świadomości swojego ciała.
 • Wykorzystywanie Power Poses na swoją korzyść.
 • Budowanie pewności siebie poprzez mowę ciała.
 • Wpływanie na procesy grupowe poprzez mowę ciała.

Dzień 2.

Moduł V. Korzystanie z archetypów w trakcie wystąpień publicznych.

 • poznanie charakterystyki archetypów Mędrca, Wojownika, Bogini, Analityka i Szalonego Naukowca,
 • analiza fragmentów filmów i wystąpień mówców pod kątem archetypów
 • ćwiczenia z wykorzystaniem archetypów,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • budowanie wewnętrznej odporności i siły dzięki wchodzeniu w archetypy

Moduł VI. Opanowanie podstaw Storytellingu.

 • wykorzystanie historii do inspirowania grupy i zmiany przekonań,
 • konstruowanie historii i używanie anegdot trening

Moduł VII. Trening wystąpień.

 • przygotowanie do wystąpienia na scenie
 • wystąpienie przed kamerą
 • analiza własnych nagrań i feedback ze strony prowadzącego
 • „brawka” – uznanie pracy i zaangażowania uczestników, rozdanie certyfikatów

 

Cel szkolenia

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii, najbardziej aktualnych badaniach w zakresie wywierania wpływu, ciekawych formach szkolenia oraz połączeniu psychologii społecznej z poznawczą i embodimentem (psychologią ucieleśnienia).

Forma procesu szkoleniowego: wykład – 30%, interaktywne metody zajęć – 70% (scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory).

 1. Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
 2. Stosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
 3. Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy.
 4. Dyskusje moderowane przez trenera.
 5. Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
 6. Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.

Korzyści wyniesione ze szkolenia:

 • pokonanie tremy związanej z wystąpieniami,
 • umiejętność zarządzania emocjami – własnymi i słuchaczy,
 • poznanie zasad mowy ciała oraz zarządzania przestrzenią,
 • nauka angażowania uwagi innych poprzez opowiadane historie i anegdoty,
 • nauka prowadzenia ciekawych prezentacji,
 • umiejętność wykorzystywania materiałów multimedialnych podczas wystąpień,
 • nauka wchodzenia w interakcję z grupą.

 

 • Korzyści

  • Zapanujesz nad odczuciem tremy związanej z wystąpieniami.
  • Poznasz zasady mowy ciała oraz zarządzania przestrzenią.
  • Nauczysz się prowadzić ciekawe, angażujące prezentacje.
 • Forma

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
  • Scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja.
  • Elementy teatru improwizacji.
  • Praca ze sceną/kamerą - w zależności od potrzeb uczestników.
 • Program

  • Trening mowy ciała.
  • Trening FLOW.
  • Trening improwizacji.

Chcę wziąć udział!

Menedżer coachem

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. B. L. Kaye

Lider to ten, kto daje ludziom możliwość wzrostu i pokonywania własnych słabości w sposób etyczny i wolny od przymusu. Coaching daje taką możliwość.

Coaching to nowoczesna forma zarządzania. Umiejętności coachingowe liderów to klucz do znacznie lepszego motywowania i komunikacji w firmie.

Coaching to zbiór narzędzi wspierania rozwoju pracownika. Wiele badań wykazuje, że coaching przynosi znaczne zwroty z inwestycji w postaci większych przychodów firmy i lepszej atmosfery w pracy. Dojrzałe firmy to te, w których każdy menedżer posiada umiejętności coacha i narzędzia do efektywnego wspierania zespołu.

Kontakt
×