Inteligencja emocjonalna

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
2 dni szkoleniowe
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
Klaudia Pingot

Wyjątkowość szkolenia polega na autorskim programie, rzetelnej selekcji prezentowanej wiedzy i teorii oraz aktualnych badaniach w zakresie zarządzania emocjami i osobistą efektywnością. Szkolenie w pozytywny sposób wpłynie na zasobne przekonania uczestników, pozytywne myślenie oraz inteligencję społeczną i emocjonalną.

Zarządzanie inteligencją emocjonalną i własną efektywnością.

Podczas szkolenia nawiążemy do teorii:

  • najciekawsze badania i eksperymenty z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej Daniela Golemana,
  • odkrycia dotyczące emocji Paula Ekmana,
  • wpływ poznania i heurystyk na emocje – D. Kahneman i A. Tverski,
  • zasoby silnej woli i emocje Roy Baumainster,
  • pozytywne myślenie wg Waltera Mischella,
  • układ emocjonalności  i regeneracji wg T.Schwartza w kontekście wydajności.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia, rozgrzewka, wykład motywacyjny i wprowadzenie teoretyczne.

  • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
  • Icebreaker.
  • Przedstawienie programu, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, wątpliwościami, potrzebami.
  • Wykład motywacyjny oraz wprowadzenie teoretyczne.
  • Dyskusja:  Czym jest inteligencja społeczna i emocjonalna.

Moduł II. Trening rozpoznawania i nazywania emocji.

  • Analiza filmików video, nauka widzenia mechanizmów emocjonalnych i obronnych.
  • Nauka rozpoznawania mechanizmu MECZ (poziomu mentalnego, emocjonalnego, ciała i zachowań).
  • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji.
  • Zarządzanie emocjami poprzez dystansowanie się i zmianę perspektywy.
  • Nauka rozładowywania napięcia w relacji z rozmówcą.

Moduł III. Emocje a komunikacja. Rola przekonań i pozytywnego myślenia.

  • Wpływ przekonań na emocje i komunikację, mini wykład i ćwiczenie.
  • Czym są przekonania i jakie znaczenie ma umiejętność odraczania nagrody.
  • Nauka wykorzystania feedbacku w zarządzaniu relacjami.
  • Rola asertywnej odmowy.

Moduł IV. Zarządzanie efektywnością i emocjami.

  • Zapoznanie się z teorią R. Baumeister’a i W. Mischell’a.
  • Zapoznanie się z układem emocjonalności  i regeneracji wg T. Schwartza w kontekście wydajności.
  • Nauka wykorzystania wyobrażeń w zarządzaniu emocjami.
  • Nauka wykorzystywania autogennego treningu Schultza.

Cel szkolenia

Korzyści wyniesione ze szkolenia:

  • Poznasz najbardziej aktualne badania z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej oraz techniki zarządzania własną efektywnością,
  • odbędziesz trening rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami,
  • nauczysz się patrzeć holistycznie na zachowania i reakcje swoje oraz innych,
  • nauczysz się pozytywnie oddziaływać na siebie i innych,
  • poznasz siłę własnych przekonań,
  • poznasz technikę submodalności i autogenny treningu Schultza,
  • nauczysz się inteligentnie zarządzać relacjami.

Narzędzia i techniki poznane podczas treningu:

  • proces działanie mechanizmów emocjonalnych i obronnych,
  • system MECZ i oddziaływanie procesów mentalnych, emocjonalnych, czucia/ciała i zachowań na siebie nawzajem,
  • tajniki osobistej wydajności i efektywności,
  • poznanie siły przekonań w ocenie sytuacji i swoich możliwości,
  • użycie feedbacku jako formy kreowania relacji,
  • asertywna rozmowa,
  • zarządzanie emocjami poprzez wyobrażenia – submodalności emocji,
  • technika autogennego treningu Schultza do zarządzania emocjami, stresem i wydajnością.

Forma procesu szkoleniowego: wykład – 30%, interaktywne metody zajęć – 70% (scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory).

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności
  • Stosowanie scenek z symulacjami problematycznych sytuacji zawodowych.
  • Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy.
  • Dyskusje moderowane przez trenera.
  • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne.
  • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
  • Korzyści

    • Nauczysz się pozytywnie oddziaływać na siebie i innych.
    • Poznasz technikę submodalności i autogenny treningu Schultza.
    • Poznasz najbardziej aktualne badania z zakresu inteligencji społecznej i emocjonalnej oraz techniki zarządzania własną efektywnością.
    • Poznasz siłę własnych przekonań.
  • Forma

    • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności.
    • Scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja.
    • W każdym ze szkoleń wykorzystujemy opowieści, metafory i storytelling.
  • Program

    • Wprowadzenie teoretyczne.
    • Trening rozpoznawania i nazywania emocji.
    • Emocje a komunikacja. Rola przekonań i pozytywnego myślenia.
    • Zarządzanie efektywnością i emocjami.

Chcę wziąć udział!

Menedżer coachem

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. B. L. Kaye

Lider to ten, kto daje ludziom możliwość wzrostu i pokonywania własnych słabości w sposób etyczny i wolny od przymusu. Coaching daje taką możliwość.

Coaching to nowoczesna forma zarządzania. Umiejętności coachingowe liderów to klucz do znacznie lepszego motywowania i komunikacji w firmie.

Coaching to zbiór narzędzi wspierania rozwoju pracownika. Wiele badań wykazuje, że coaching przynosi znaczne zwroty z inwestycji w postaci większych przychodów firmy i lepszej atmosfery w pracy. Dojrzałe firmy to te, w których każdy menedżer posiada umiejętności coacha i narzędzia do efektywnego wspierania zespołu.

Kontakt
×