28 stycznia 2015

Łuk zmiany Kurta Levina i Krzywa Fishera

sad businesswoman

„Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej”. Paulo Coelho

Zmiana jest kluczowym czynnikiem rozwoju i postępu. Zmiana przychodzi czasem nieproszona. Zmiana bywa zaplanowana. Coaching to proces przygotowania  na zmianę. Niezależnie, co jest celem i przedmiotem coachingu, zmiana najprawdopodobniej będzie konieczna.

Mamy różne zmiany:

– zmiany przekonań i postrzegania

– zmiany strategii i nawyków

– zmiany motywacji i nastawienia

– zmiany świadome i nieświadome

Jednym z zadań coacha podczas spotkań z klientem jest jego edukacja, informowanie go o strukturze i koncepcie zmiany w celu przygotowania go na to, co może on czuć podczas kolejnych etapów procesu.

Narzędzie Łuk zmian jest ściśle powiązane z koncepcją Kurta Levina, która mówi o tym, że zmiana jest procesem linearnym i składają się na niego trzy etapy – odmrożenia, wahania/działania oraz zamrożenia.

Zrzut ekranu 2015-01-28 o 10.52.25

Celem modelu jest zaplanowanie całego procesu coachingowego tak, by przewidzieć w nim kolejne stadia nastawienia klienta i przygotować odpowiednie narzędzia do pracy.

Etap I – odmrożenie: dostrzeżenie rutyny, określenie potrzeb, wizja przyszłości, motywacja.

Ukierunkowanie na zrozumienie potrzeby zmiany, dostrzeżenie, co w tym momencie nie gra, stworzenie wizji atrakcyjniejszej przyszłości. To jest etap zadawania pytań, które mają uświadomić klientowi, co jest jego ograniczającą strefą komfortu, co stanowi rutynę.

Pytania, jakie można zadać: Jak najczęściej to robisz? Jakie przynosi Ci to efekty? Jakie efekty chcesz osiągnąć?

Etap II – zmiana poprzez wahania: podejmowanie prób, tworzenie alternatyw, analiza sytuacji.

Klient rozumie zmianę i zaczyna próbować nowych rozwiązań poprzez eksperymentowanie w myśleniu, działaniu, reagowaniu. Należy dać mu pełną akceptację tak na nieudane próby, jak i błędy. Ważne jest wsparcie.

Pytania: Jak inaczej możesz to zrobić? Jak możesz uzyskać efekt? Jak się z tym czujesz?

Etap III – zamrożenie: wybór najlepszych rozwiązań, udoskonalenie, akceptacja nowości, usamodzielnienie.

Wybranie najlepszych strategii. Wybranie nowych zachowań, nawyków i utrwalenie ich jako postaw. Celem tego etapu jest ustabilizowanie zaistniałych zmian i powiązanie z nimi nowych efektów.  Na tym etapie, klient powinien się usamodzielnić.

Pytania: Jak będziesz to robić? Jakie efekty mają znaczenie? Jaką ma to dla ciebie wartość?

Krzywa Fishera

the-process-of-transition-fisher-s-personal-transition-curve-1

 

(grafika Fisher Transition Curve ® JM Fisher 1999-2012)

John Fisher jest autorem koncepcji zmiany osobistej, której towarzyszą kolejne przewidywalne stany emocjonalne. Jak ma na nie reagować coach?

Każdy z etapów przynosi kolejne stany emocjonalne:

– złość (jeśli klient czuje złość, reaguj spokojem)

– szczęście, nadmierny entuzjazm (nadmierny entuzjazm jest zgubny, staraj się wywołać u klienta racjonalne myślenie, daj mu zimny prysznic)

– strach (daj wsparcie, otuchę, poczucie bezpieczeństwa)

– zagrożenie (naucz nowych kompetencji radzenia sobie z emocjami)

– poczucie winy (daj akceptacje i naucz klienta, jak może sam dawać akceptację swoim porażkom)

– depresja (daj kolejne zadanie, zaangażuj umysł klienta w nowe wyzwanie)

– stopniowa akceptacja, odzyskiwanie sił (wyłoń i nazwij dobre strategie, zakotwicz ten stan)

– poruszanie się do przodu, zmiana (ugruntuj nowe strategie)

Schemat krzywej pozwala nie tylko przewidzieć, jak zareaguje klient w kolejnym etapie, ale także samemu przygotować się na odpowiednie wsparcie i uniknąć niepożądanych efektów. Brak wsparcia ze strony coacha może skutkować tym, że klient sobie nie poradzi i wypadnie z procesu.

Należy zaznaczyć, że krzywa Fishera jest zgeneralizowanym procesem, a zmiana personalna jest indywidualnym zjawiskiem, zatem u każdej osoby może przebiegać nieco inaczej (w innej kolejności lub niektóre procesy mogą nie wystąpić).

Krzywa pokazuje, jak kolejne stany emocjonalne mogą wpływać na zachowania i motywację do zmian.

 

Powodzenia!

Klaudia Pingot