9 grudnia 2014

Polityka prywatności

strona-glowna
W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) Administratorem Pani/Pana danych jest Smart Way Agnieszka Waliszewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Polskie Drogi 6/15, 02-775 Warszawa, posiadająca numer NIP: 8842575001 oraz REGON: 022390410.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Klaudia Pingot prowadząca działalność gospodarczą o nazwie „Blue MIND” Klaudia Pingot, z siedzibą w Warszawie, NIP: 5971380568, REGON: 142900765, której to Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Ponadto Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana zamówienia (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Pana udziału w organizowanym wydarzeniu). Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Panu jako podmiotowi danych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zapytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@smart-coaching.pl