Smart Leadership Training

Szkolenie zamknięte
cena:
do uzgodnienia
termin:
do uzgodnienia
miejsce:
do uzgodnienia
trener:
do uzgodnienia

Praktyczny dwudniowy trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów oparty na wcześniejszym wywiadzie w firmie i wspólnych ustaleniach z zamawiającym.

W szkoleniu liderów i menedżerów, koncentrujemy się na 5 cechach dojrzałego przywódcy i pracy w tych obszarach:

 •  poczuciu własnej wartości,
 •  proaktywności,
 • spójności wewnętrznej,
 • poczuciu obfitości,
 • pozytywnym myśleniu połączonym z racjonalną oceną

Cel szkolenia

 

 Group Of Multi-Ethnic People Social Networking
FORMA ZAJĘĆ: 
 1. interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności
 2. stosowanie scenek z symulacjami typowych oraz trudnych sytuacji zawodowych
 3. icebreaker’y i energizer’y
 4. dyskusje moderowane przez trenera
 5. mini-wykłady trenera
 6. formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
 7. prezentacje multimedialne
 8. prezentacje najciekawszych wyników eksperymentów z zakresu psychologii stosowanej i socjologii

W ramach szkolenia, udostępniamy autorskie skrypty, przygotowane pod kątem potrzeb zamawiającego. Z uwagi na powyższe, wskazanym jest spotkanie, podczas którego, firma określi swoje wymagania, priorytetowe potrzeby i opisze psychografię uczestników szkolenia, co będzie miało także pozytywny wpływ na przygotowanie samego szkolenia.

 

I. Sztuka motywowania i wywierania wpływu na pracowników poprzez inteligentne techniki leadership’u, budowanie autorytetu lidera i relacji w zespole, delegowania zadań oraz trening umiejętności coachingowych liderów.

a w efekcie:

II. Zwiększenie efektywności i skuteczności pracowników, polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Korzyści dla uczestników:

 1. Zapoznanie się z mechanizmem motywacji; prawdy i mity dotyczące motywowania pracowników oraz zwiększania ich efektywności;
 2. Poznanie wielopoziomowej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej;
 3. Praktyczny trening liderski, umiejętność motywowania i wyzwalania inicjatywy oraz zaangażowania ze strony pracowników;
 4. Nauka wchodzenia w adekwatną i odpowiednią rolę „szefa” i menedżera. Dojrzałość w zarządzaniu.
 5. Poznanie podstawowych narzędzi coachingowych, dzięki którym lider łatwiej pozna silne i mocne strony swoich pracowników, zbuduje zaufanie w grupie oraz będzie mógł w sposób skuteczny i praktyczny pracować nad efektywnością grupy;
 6. Wypracowanie umiejętności zarządzania atmosferą w pracy i obniżanie poziomu stresu;
 7. Rozumienie mechanizmów procesów grupowych i umiejętność organizacji pracy zespołowej
 8. Umiejętność oceny efektywności zespołu i właściwej komunikacji z zespołem.

Korzyści dla firmy:

 • Zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w zespołach.
 • Zwiększenie efektywności i samopoczucia pracowników w czasie pracy.
 • Zwiększenie zysków firmy.
 • Budowanie korzystnego PR firmy
 • Udoskonalenie umiejętności miękkich liderów/menedżerów.
 • Efektywniejsze zarządzanie czasem i potencjałem zespołów.

iStock_000012348034_Double

 • Korzyści

  • Trening praktycznych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania i komunikacji.
  • Umiejętność zarządzania zespołem.
  • Poznanie mechanizmów motywacji.
  • Zapoznanie się z mechanizmami efektywności.
  • Liczne pośrednie korzyści dla firmy.
 • Forma

  • 30% merytoryki, mini wykłady, storytelling
  • 70% scenki, symulacje, ćwiczenia w grupach, wykonywanie zadań, dyskusja, opowieści, metafory
 • Program

  • Komunikacja i postawa lidera – czyli jak się komunikować i wejść w archetyp charyzmatycznego lidera
  • Planowanie i motywowanie – umiejętność wyznaczania celów sobie i innym, umiejętność motywowania poprzez zaszczepiane wartości i zasobne relacje
  • Umiejętność zarządzania zespołem, ocena efektywności oraz umiejętność inspirowania i egzekwowania, wzbudzania zaangażowania i brania odpowiedzialności.
  • Postawa lidera, poszukiwanie swojego stylu, inteligencja społeczna, zarządzanie wartościami i relacjami w kontekście zarządzania i komunikacji.

Chcę wziąć udział!

Menadżer Coach'em

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. B. L. Kaye

W dzisiejszych czasach, kiedy na rynku pracy i w biznesie liczy się przede wszystkim przedsiębiorczość, umiejętność zarządzania, synergicznego myślenia, elastycznego działania, sprawnego rozwiązywania problemów, precyzyjnej komunikacji i samodzielnego funkcjonowania, w żadnym zarządzaniu nie można pomijać zagadnień związanych z rozwoje osobistym. Lider to ten, kto daje ludziom możliwość wzrostu i pokonywania własnych słabości w sposób etyczny i wolny od przymusu. Coaching daje taką możliwość.

Coaching to nowoczesna forma zarządzania. Umiejętności coachingowe liderów to klucz do znacznie lepszego motywowania i komunikacji w firmie.

Coaching to zbiór narzędzi wspierania rozwoju pracownika. Wiele badań wykazuje, że coaching przynosi znaczne zwroty z inwestycji w postaci większych przychodów firmy i lepszej atmosfery w pracy. Być może nadchodzą czasy, gdy każdy lider i menedżer powinien posiadać umiejętności coacha i narzędzia do efektywnego wspierania zespołu. 

Kontakt
×