Smart Coaching Master – kurs certyfikowany

Szkolenie otwarte
cena:
3900 PLN
termin:
od: 20 września 2017
do: 24 września 2017
miejsce:
Warszawa
trener:
Klaudia Pingot

Cześć, 

za chwilę zapoznasz się z programem zaawansowanego poziomu kursu Smart Coaching.

zapraszam Cię na jedyną w 2017 roku edycję Master’a. Jest on przeznaczony dla osób, które uczestniczyły w kursie podstawowym.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas Smart Coaching Base są niezbędne, aby kontynuować naukę na poziomie zaawansowanym.

SMART MASTER to kurs dla coachów, którzy poznali system MECZ i holistyczne podejście do pracy z klientem, potrafią pracować z Linią Czasu, znają narzędzia pracy coachingowej i potrafią budować dojrzałą relację ze swoimi klientami. To także czas na ugruntowanie swojej wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności. 

Co wyróżnia poziom zaawansowany?

 1. Połączymy poznane na Smart Coaching Base narzędzia z zaawansowanymi technikami pracy coachingowej.
 2. Zaczniemy wykorzystywać archetypy w pracy z klientami oraz we własnym procesie rozwoju i budowania swojego wizerunku.
 3. Poznamy Podróż Bohatera jako narzędzie coachingowe.
 4. Pogłębimy wiedzę psychologiczną z zakresu motywacji, przekonań i nawyków do efektywnej pracy z klientem nad wyzwaniami i celami.
 5. Będziemy poznawać nowe techniki coachingowe z zachowaniem Modelu MECZ z wykorzystaniem teorii Carol Dweck i Nowej Psychologii Motywacji.
 6. Wykorzystamy elementy pracy z Linią Czasu do czerpania lekcji z przeszłości klienta i pracy z tremą (np. przed wystąpieniem publicznym)
 7. Zgłębimy techniki radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi, które sabotują efektywność działań.
 8. Będziemy uczyć się wprowadzania klienta w stan relaksacji za pomocą autogennego treningu Schultza i przeprowadzać symulacje mentalne/wizualizacje.
 9. Zaczniemy używać zaawansowanych wzorców językowych – Sleight of mouth,  jako narzędzia do zmiany przekonań w rozmowie.
 10. Poznamy moc metafory w coachingu.
 11. Będziemy uczyć się sztuki modelowania do wzmacniania silnych stron klienta i zmiany perspektywy.
 12. Poznamy podstawy coachingu systemowego i wybrane narzędzia z tego modelu.
 13. Zapewnimy superwizje ze strony trenerów/coachów.
 14. W trakcie szkolenia będę dzielić się osobistymi doświadczeniami coachingowymi i biznesowymi.
 15. W trakcie szkolenia będę osobiście prezentować, jak wykorzystywać narzędzia coachingowe i będę czuwać nad Twoją zmianą.
 16. Co dzień, wieczorami będziemy prowadzić trening mentalny dla wzmocnienia własnej determinacji i budowania zasobnych przekonań.

 

Zapraszam gorąco. Z uwagi na niewielką ilość miejsc (grupa liczyć będzie maksymalnie 10 osób), proszę, daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowana.

Klaudia Pingot

PS. Jeśli wzięłaś już udział w kusie Smart Coaching Base, masz świadomość, czym wyróżnia się ten kurs i  jak ważne są doświadczenia. Poziom Master to jeszcze bardziej zaawansowana wiedza i techniki. To też wielka zmiana osobista – budowanie świadomości siebie, wzmocnienie archetypu Maga, wiara w możliwość kreowania swojej rzeczywistości. Dlatego kurs trwa 5 dni a proces zmiany kolejne tygodnie. Jeśli jesteś po kursie Smart Coaching warto, abyś weszła na poziom zaawansowany, który da Ci jeszcze więcej możliwości pracy z klientami i poznania siebie.

 • Korzyści

  • Trening praktycznych umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii i coachingu.
  • Wiedza przekazywana od jednej z najbardziej cenionych trenerek.
  • Doświadczenie pracy jeden na jeden oraz pracy grupowej.
  • Osobiste doświadczenie procesu coachingowego.
 • Forma

  • 30% wykład
  • 70% ćwiczenia indywidualne i grupowe, case studies
  • 100% inspiracji
 • Logistyka

  • Szkolenie współprowadzą trenerzy towarzyszący, eksperci.
  • Miejsce szkolenia: Strefa Wzrostu Mokotów Warszawa (całe miejsce dla nas).
  • Szkolenie ukończone certyfikatem.
  • Materiały szkoleniowe przydatne w dalszej pracy z klientami.
  • Współpraca z uczestnikami kursów Smart Coaching (zamknięta grupa na Facebooku dla absolwentów naszych kursów).

FB-zdjęcie-w-tle

Dzień 1. Worm UP i magiel powtórkowy. Teorie psychologiczne, trening przekonań i praca na zasobach. 

godz. 10.00 – 19.00 (z przerwami)

> Moduł I. godz. 10.00 – 13.00

Rozpoczęcie szkolenia, Worm UP i magiel powtórkowy.

 • Zbudowanie zaufania między uczestnikami szkolenia, stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy w grupie.
 • Sesja powtórkowa ze Smart Coaching Base – wiedza i umiejętności, które będą podstawą do pracy na poziomie zaawansowanym.
 • Demonstracja narzędzi przez uczestników kursu.

> Moduł I. godz. 14 – 16.00

Wybrane teorie psychologii:

 • czy optymizmu można się nauczyć? (M. Seligman)
 • od czego zależy silna wola? (R.Baumeister)
 • o czym mówi Nowa Psychologia Motywacji? (C. Dweck)
 • symulacje mentalne – co wykazują badania psychologiczne? (G. Oettingen)
 • jak rozpoznawać zasoby, którymi dysponuje człowiek?

Cele Modułu: 

 • przekazanie uczestnikom kursu wiedzy psychologicznej, która będzie miała wpływ na efektywność pracy z klientami oraz osobistego podejścia do rozwoju,
 • kształtowanie pozytywnych przekonań
 • przygotowanie teoretyczne do zajęć praktycznych.

> Moduł II. 16.00 – 19.00

Praca z zasobami, analizą SWOT oraz przekonaniami wg teorii Carol Dweck

Analiza materiałów wideo, nauka rozpoznawania zasobów, którymi dysponuje klient. Trening pracy na zasobach. Wykorzystanie Analizy SWOT oraz nauka budowania orientacji mistrzowskiej podczas wyznaczania celów. Ćwiczenia prowadzone w parach pod okiem trenera.

Cele Modułu:

 • trening umiejętności,
 • nauka pracy z przekonaniami i na zasobach,
 • nauka wykorzystywania analizy SWOT
 • nauka poprawnego korzystania z narzędzi coachingowych,
 • uwrażliwienie na najczęściej popełniane błędy.

Około godz. 19.00 podsumowanie, dyskusja oraz chill out i trening mentalny.

Dzień 2. Archetypy i praca z metaforą. Nauka korzystania z przydatnych wzorców językowych – poznanie Sleight of mouth.

godz. 10.00 – 19.00 (z przerwami)

Poznanie koncepcji Josepha Campbella (Bohater o Tysiącu Twarzy) oraz Carol Pearson (Nasz wewnętrzny bohater). Wykonanie testu na archetypy i nauka wykorzystywania narzędzia „Podróż Bohatera”. Wykorzystanie metafory w coachingu oraz zapoznanie się z zestawem 14 wzorców językowych. Sleight of mouth jest używane przez terapeutów i trenerów zmiany na całym świecie, głównie jako narzędzie do zmiany przekonań w rozmowie.

 • Zapoznanie się z charakterystyką poszczególnych archetypów.
 • Zasoby i ograniczenia, które mogą towarzyszyć każdemu z archetypów.
 • Nauka rozpoznawania, który archetyp jest dominujący w moim życiu oraz wykorzystanie tej wiedzy w pracy z klientem.
 • Test, który pomaga określić, na jakim etapie życia jestem i czego potrzebuję.
 • Analiza materiałów wideo.
 • Poznanie narzędzia coachingowego „Podróż Bohatera”.
 • Pokonanie i doświadczenie własnej podróży bohatera.
 • Poznanie siły metafory.
 • Zapoznanie się z rodzajami i formami metafor. Praca z metaforą.
 • Poznanie 14 wzorców językowych, stworzonych przez Roberta Diltsa do pracy nad zmianą ograniczających przekonań u klienta.

Cele Modułu:

 • poznanie koncepcji Archetypów,
 • wykorzystanie archetypów do poznawania siebie,
 • wykorzystanie archetypów do pracy z klientem,
 • zbudowanie odpowiedniej postawy i identyfikacja swoich silnych stron,
 • poznanie skutecznych technik,
 • trening umiejętności,
 • poznanie siły metafory i możliwości, jakie daje w pracy z klientem,
 • Nauka używania odpowiedniej lingwistyki i zaawansowanych wzorców językowych.

Dzień 3. Nauka prowadzenia symulacji mentalnych oraz pracy z doświadczeniami na linii czasu (redukowanie stresu, tremy oraz czerpanie lekcji z przeszłości).

godz. 10.00 – 19.00 (z przerwami)

Poznawanie najskuteczniejszych narzędzi coachingowych – ciąg dalszy. Nauka prowadzenia autegennego treningu Schultza i wprowadzenie klienta w przyjemną relaksację. Prowadzenie symulacji mentalnych. Wykorzystanie linii czasu do czerpania lekcji z przeszłych doświadczeń (w myśl teorii Carol Dweck – zmiana orientacji postrzegania porażek) oraz do eliminowania stresu i tremy przed wydarzeniami z przyszłości. 

Techniki, które zostaną zaprezentowane i przećwiczone.

 • Planowanie w retrospektywie poprzez wizualizację.
 • Widzenia zagrożeń jako wyzwań i redukowanie lęku przed przyszłością (wizualizacja najgorszego scenariusza i procesu uniknięcia go).
 • Nauka prowadzenia wizualizacji z klientem.
 • Autegenny trening Schulza – nauka wprowadzania klienta w stan relaksacji jako skuteczne narzędzie do redukcji stresu oraz narzędzie wspierające, poprzedzające symulację mentalną.

Cele Modułu:

 • Swobodne korzystanie z technik wizualizacyjnych.
 • Budowanie umiejętności redukowania stresu u klienta.
 • Zbudowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem klienta przed podjęciem wyzwań.
 • Zbudowanie umiejętności redukowania tremy przed np. wystąpieniami publicznymi, rozmową o pracę.
 • Zbudowanie umiejętności widzenia w porażkach z przeszłości lekcji na przyszłość.
 • Umiejętność budowania u klienta wiary w siebie.

 

Dzień 4. Modelowanie strategii i przekonań, radzenie sobie z konfliktami wewnętrznymi, wewnętrzna integracja.

godz. 09.00 – 19.00 

Poznanie zaawansowanych technik w coachingu modelowania strategii i umiejętności osób, które są dla klienta autorytetem, modelowanie własnych strategii z przeszłości, analiza kontrastowa z użyciem Piramidy Diltsa oraz zapoznanie się z narzędziem Parts Integration – jako efektywna technika do radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi.

> Moduł I. 1o.00 – 14.00 

Nauka wykorzystania techniki modelowania strategii, zachowań, umiejętności i częściowo przekonań (wykorzystanie koncepcji Alberta Bandury i techniki opracowanej przez Roberta Diltsa) z użyciem analizy kontrastowej oraz symulacji mentalnych. Nauka wykorzystywania różnych form inspiracji np. w postaci filmów, autobiografii znanych osób lub bohaterów inspirujących historii.

> Moduł II. 15.00 – 19.00

Poznanie narzędzia Parts Integration. Praca z własnymi konfliktami wewnętrznymi. Nauka wspierania klienta w radzeniu sobie z dylematami i trudnymi wyborami.

Cele Modułu:

 • Nauka umiejętności modelowania i wykorzystanie jej w coachingu
 • Inspirowanie się różnymi źródłami i formami przekazu
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych
 • Nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Wzmacnianie zasobnych przekonań na swój temat

 

Dzień 5. Poznanie wybranego ćwiczenia z coachingu systemowego. Prowadzenie pełnych sesji coachingowych z wykorzystaniem poznanych narzędzi.  Sesja feedbackowa.

godz. 09.00 – 14.00 

Podczas ostatniego dnia kursu dowiesz się, czym jest system i czym jest coaching uwzględniający go. Poznasz ciekawe narzędzie z podejścia systemowego, które możesz wykorzystać w coachingu indywidualnym lub grupowym  .

Najważniejszą częścią tego dnia będzie poprowadzenie sesji coachingowych pod okiem trenera i wspólne uczenie się grupy poprzez interakcje i improwizacje.

Będzie to czas i przestrzeń, kiedy wszyscy uczestnicy będą uczyć się od siebie nawzajem, jednocześnie przypominając sobie narzędzia i teorie poznane w trakcie kursu.

Ostatni moduł zostanie poświęcony podsumowaniu 5-dniowego procesu oraz udzielenie feedbacku każdemu z uczestników.

 

13.30 – 14.00 Zakończenie: rozdanie certyfikatów i pożegnalny szampan. 

Cele Modułu:

 • podsumowanie procesu,
 • udzielenie feedbacku uczestnikom kursu,
 • zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć, które można zrealizować w przyszłości.

 

Dlaczego warto

 

KORZYŚCI MERYTORYCZNE ORAZ SPODZIEWANE EFEKTY PRACY ZE SOBĄ.
Czego się dowiesz i jakie cele osiągniesz?

 • Poznanie ważnych koncepcji psychologicznych, użytecznych w pracy coachingowej i planowaniu procesu,
 • Umiejętność stosowania zaawansowanych technik pracy coachingowej.
 • Umiejętność rozpoznawania i analizy zasobów klienta.
 • Wykorzystanie archetypów w pracy z klientami oraz we własnym procesie rozwoju i budowania swojego wizerunku.
 • Lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń.
 • Wykorzystanie Podróży Bohatera jako narzędzia coachingowego.
 • Pogłębienie wiedzy psychologicznej z zakresu motywacji, przekonań i nawyków.
 • Nauka wykorzystywania linii czasu do pracy z tremą i stresem oraz do czerpania lekcji z porażek.
 • Poznanie technik radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi, które sabotują efektywność działań.
 • Zbudowanie umiejętności poprowadzenia z klientem autogennego treningu Schultza i symulacji mentalnych/wizualizacji.
 • Nauka korzystania z zaawansowanych wzorców językowych – Sleight of mouth,  jako narzędzia do zmiany przekonań w rozmowie.
 • Umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami z coachingu systemowego.
 • Umiejętne korzystanie z metafory w coachingu.
 • Nauczenie się sztuki modelowania do wzmacniania silnych stron klienta i zmiany perspektywy.

Chcę wziąć udział!

Poznaj trenera

Klaudia Pingot
Zobacz pełny opis

Następne szkolenie

Smart Coaching for Trainers
4350pln
miejsce
Warszawa, Strefa Wzrostu
termin:
11 października
trener:
Klaudia Pingot

Cześć, 

jeśli zaglądasz tutaj, to znaczy, że masz duże ambicje. I świetnie! Bo świat trzeba podbijać. Może zabrzmiało nieco patetycznie, ale… umiejętnościami, które posiadasz i wiedzą, którą masz warto się dzielić.

Wyobraź sobie, jak zmieniłyby się możliwości dzieci, gdyby coachingu uczono w szkole, albo gdyby w urzędach i Policji prowadzono warsztaty z umiejętności miękkich. Policjanci częściej by się uśmiechali, dzieci nie budowałyby poczucia własnej wartości wyłącznie na podstawie ocen a urzędnicy byliby bardziej otwarci.

Co by się stało, gdyby sąsiad, szefowa, politycy, rodzice znajomych Twoich dzieci byli bardziej świadomi, pozytywni, uważni, empatyczni?

Jednym słowem – jest sporo ludzi, których warto edukować, trenować, nauczać.

Zapraszam Cię na jedyną w 2017 roku edycję Smart Coaching for Trainers. Kurs jest przeznaczony dla osób, które uczestniczyły w Smart Coaching Base i Smart Coaching Master. To ostatni etap całościowego procesu, który jest wisienką na torcie (a nawet dojrzałą wiśnią)! Tym razem już nie będziemy zajmować się klientami, ale sobą. Nie będziemy uczyć się  interakcji z jedną osobą, a z całą grupą, a nawet dużą publicznością.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas Smart Coaching Base i Master’a są niezbędne, aby kontynuować naukę na poziomie trenerskim.

Smart Coaching for Trainers to kurs dla coachów, którzy poznali podstawowe i zaawansowane techniki pracy coachingowej, mają wiedzę z psychologii motywacji, znają teorie zmiany przekonań i system MECZ. Wyjątkowo przydatna będzie także wiedza dotycząca archetypów oraz umiejętność posługiwania się wzorcami językowymi Sleight of Mouth (poznana podczas Master’a).

Co wyróżnia kurs trenerski?

Wszystko. Po tym kursie nie będziesz mieć oporów, aby występować publicznie i prowadzić kreatywne i ciekawe warsztaty. Ten kurs wyróżnia:

 1. Dynamika zajęć.
 2. Trening mowy ciała.
 3. Trening emisji głosu.
 4. Poznanie tajników storytellingu.
 5. Zaawansowane ćwiczenia na scenie.
 6. Wystąpienia przed kamerą i na scenie w kinie.
 7. Trening improwizacji.
 8. Wchodzenie w stan flow.
 9. Korzystanie z archetypów podczas interakcji z publicznością.
 10. Zredukowanie tremy przed wystąpieniami.
 11. Nauczenie się zarządzania grupą.
 12. Budowanie umiejętności przygotowywania warsztatów i kompetencji prowadzenia ich.
 13. Wejście w rolę trenera.

Jeśli w dniu dzisiejszym czujesz potrzebę zdobycia takich kompetencji, ale boisz się wystąpień publicznych i uważasz, że nie nadajesz się do tego, po tym kursie zmienisz zdanie. Każdy, kto ukończył to szkolenie w latach poprzednich, uznał je jako jedno z najlepszych doświadczeń w swoim życiu. Większość adeptów kursu stwierdziła, że Smart Coaching for Trainers to nie tylko nowe umiejętności i furtka do kariery, ale też proces terapeutyczny, budujący wewnętrzną siłę i odwagę.

Zapraszam gorąco. Z uwagi na niewielką ilość miejsc (grupa liczyć będzie maksymalnie 10 osób), proszę, daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowana.

Klaudia Pingot

PS. Dla mnie to także niezwykłe przeżycie, w które mocno się angażuję  i czekam na nie całe 12 miesięcy, bo tylko raz w roku realizujemy ten kurs.

Zapisz się!
Zobacz wszystkie
×