Be Brave

Szkolenie otwarte
cena:
977 zł PLN
termin:
od: 15 czerwca 2019
do: 16 czerwca 2019
miejsce:
Warszawa
trener:
Klaudia Pingot

Be Brave to trening bezstresowanego mówienia po angielsku i rozwoju osobistego.

To innowacyjny szkolenie, które łączy trening efektywności z nauką angielskiego. Na sali szkoleniowej możesz liczyć na  zaufania w grupie i partnerską komunikację. Zajmiemy się pokonywaniem lęku i stresu przed mówieniem po angielsku, a także treningiem lingwistycznym i treningiem pamięci połączonym z wyznaczaniem celów i rozwojem osobistym.

W ramach szkolenia będziemy trenować:

 • zmianę przekonań dotyczących swojego rozwoju i umiejętności,
 • umiejętność wchodzenia w stan flow,
 • umiejętność koncentracji,
 • budowanie nawyku efektywnego uczenia się,
 • umiejętność zarządzania emocjami,
 • mówienie po angielsku bezstresowo i swobodnie.

Szczegółową agendę dwóch dni szkoleniowych znajdziesz w opisie poniżej.

Be Brave oznacza tutaj odwagę do wychodzenia ze swojej strefy komfortu.

Część zajęć będzie prowadzona w języku polskim (choć motywujące wykłady będziemy przeplatać angielskim słówkami/wyrażeniami) a część zajęć i ćwiczeń odbędzie się in English.

Dla osób, które bardzo słabo znają angielski, udział w zajęciach może być utrudniony. Rekomendujemy, by uczestnicy byli co najmniej na poziomie A2. Optymalny poziom to B1 – B2.

Proces rozwojowy prowadzi Klaudia Pingot – psycholog, trener, autorka książek i artykułów. Prowadzi szkolenia w sposób kreatywny i swobodny, tworząc partnerską relację z grupą.

Proces lingwistyczny prowadzi Małgorzata Mączyńska – lingwistka, pedagog, coach, trener, właścicielka akademii językowej FreeDOM. Rozbawia uczestników rozbrajającym poczuciem humoru i empatią, tworząc kreatywną atmosferę na szkoleniach.

Oczekiwane korzyści z udziału w szkoleniu Be Brave.

Uczestnicy nauczą się:

 • skutecznych techniki budowania nawyków, by samodzielnie w przyszłości wzmacniać swój angielski,
 • mnemotechnik i sprawdzonych metod nauki, których nigdy nie poznali w szkole ani na studiach,
 • zbudują dystans do popełnianych błędów,
 • przestaną się przejmować oceną innych,
 • zaczną motywować się poprzez wizję celów,
 • zaczną traktować angielski jak nieodłączną część dnia codziennego,
 • nauczą się używać angielskiego, przechodząc w stan „flow” (stan przepływu charakterystyczny dla momentów, gdy wykonujemy daną czynność z przyjemnością, bez zastanawiania się i analizy)
 • wyeliminują własne krytyczne dialogi wewnętrzne
 • przestaną naukę traktować jak wysiłek, stanie się ona przyjemnością.

Szkolenie zostało zaprojektowane w sposób przemyślany. Przed stworzeniem szczegółowego programu wykonałyśmy badanie potrzeb uczestników oraz przeprowadziłyśmy szkolenie typu kick off dla przetestowania naszych założeń i pomysłów. Tak powstała doskonała kombinacja rozwojowa Be Brave.

 • Korzyści

  • Nauczysz się skutecznych techniki budowania nawyków, by samodzielnie w przyszłości wzmacniać swój angielski,
  • Nauczysz się mnemotechnik i sprawdzonych metod nauki, których nigdy nie poznali w szkole ani na studiach,
  • Zbudujesz dystans do popełnianych błędów,
  • Przestaniesz się przejmować oceną innych,
  • Zaczniesz motywować się poprzez wizję celów,
  • Zaczniesz traktować angielski jak nieodłączną część dnia codziennego,
  • Nauczysz się używać angielskiego, przechodząc w stan „flow”,
  • Wyeliminujesz własne krytyczne dialogi wewnętrzne,
  • Przestaniesz naukę traktować jak wysiłek, stanie się ona przyjemnością.
 • Forma

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności,
  • stosowanie gier i kreatywnych form zapamiętywania słownictwa,
  • Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy,
  • Dyskusje moderowane przez trenera,
  • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne,
  • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
 • Logistyka

  • Przyjemne sale szkoleniowe
  • Zdrowy katering w cenie szkolenia
  • Program szkolenia zaprojektowany tak, by uczestnicy wynieśli maksymalnie dużo wiedzy i umiejętności.


FullSizeRender 10Proces rozwojowy prowadzi Klaudia Pingot –
psycholog, trener, autorka książek.

Proces lingwistyczny prowadzi Małgorzata Mączyńska – lingwistka, pedagog, coach, trener.Zrzut ekranu 2019-04-20 o 12.27.46

 

Dzień 1.

Moduł I: Trust.

Zbudowanie zaufania w grupie i partnerskiej komunikacji
godz. 9:00 – 10:30 (w tym 10 min przerwy)

 • Icebreaker – kreatywne poznawanie się uczestników
 • Wypracowanie kontraktu na dwa dni szkolenia
 • Przedstawienie agendy szkolenia i wysłuchanie oczekiwań grupy
 • Warm up – in English, kreatywna zabawa/gra. Nauka używania języka angielskiego w stanie „flow”, bezstresowo.

Moduł II: Why so serious? Change your mind set.

Pokonywanie lęku i stresu przed mówieniem po angielsku,
godz. 10:30 – 12:15 (w tym mała przerwa)

 • Running dictation – zespołowa grywalizacja z bezstresowym używaniem sformułowań in English,
 • Poznanie 7 złotych zasad filozofii Be Brave – 7 rules of being brave,
 • Mini wykład dotyczący tego, jak stan umysłu wpływa na efektywność oraz czym jest stan „flow” – wchodzimy swobodnie w mieszanie języka polskiego  i angielskiego, bawiąc się skojarzeniami i nie przejmując się błędami,
 • Small talks w małych zespołach, podejmując temat „Opisz swój problem/Describe your problem” – rozmawiamy w małych grupach mówiąc po polsku lub angielsku – zupełnie jak chcemy, ważne, że bezstresowo.

Moduł IV Wheel of values

Poznawanie siebie i swojego koła życia a wraz z nim angielskich słówek w obszarze wartości i przekonań.
godz. 12:15 – 13:30 – następnie godzinna przerwa obiadowa.

 • Wheel of values – wprowadzenie/mini wykład po polsku i angielsku, wprowadzenie nowych sformułowań,
 • Praca indywidualna ze swoim kołem wartości – in English
 • Small talks w małych zespołach, podejmując temat „Opisz swoje koło wartości/Describe your Wheel of values” – rozmawiamy w małych grupach mówiąc po polsku lub angielsku – zupełnie jak chcemy, ważne, że bezstresowo.

Moduł V: Mnemonics  – the way to learn faster

Trening mnemotechnik dla szybszego zapamiętywania nowych słówek
godz. 14:30 – 16:00 (w tym 10 min przerwy)

 • Warm up – Układanie historyjek,
 • Mini wykład – czym są mnemotechniki, przykłady. Mini wykład po polsku i angielsku,
 • Gra MEMORY, praca w grupach
 • Jigsaw – technika wzajemnego uczenia się słów i idiomów z wykorzystaniem fiszek dla zaawansowanych oraz mnemotechnik

Moduł VI: Language and goals, aims, purposes.

Trening lingwistyczny połączony z wyznaczaniem swoich celów
godz. 16:00 – 18:00 (w tym mała przerwa)

 • Wymowa – jak mówić, aby na przykład 3 brzmiało jak three, a nie tree lub free,
 • Phrasal verbs – czyli jak to się dzieje, że look znaczy „patrzeć”, after znaczy „po”, ale już look after nabiera kompletnie innego znaczenia, czasowniki frazowe, wprowadzenie, utrwalenie i ćwiczenia w mówieniu,
 • Poznanie, czym różnią się cele od celów – goals, aims and purposes.
 • Wykorzystanie poznanych zasad do poprawnego określenia swoich celów – małych i dużych/ praca indywidualna i w grupie.
 • Zakończenie pierwszego dnia relaksacją i wizualizacją celów.

Dzień 2.

Moduł VII Let’s rock

Kreatywne i motywacyjne intro
godz. 9:00 – 10:30 (z małą przerwą)

 • Icebreaker – pobudzenie grupy do pracy i wprowadzenie się w pozytywny nastrój,
 • Just remember – dyskusja na forum, co zapamiętaliśmy z dnia wczorajszego, używając języka polskiego lub angielskiego,
 • Small talks w małych zespołach, podejmując temat „Wczoraj nauczyłem się, że…”/ „Yesterday I got to know that…” – rozmawiamy w małych grupach.

Moduł VIII: Verbs and limiting believes

Trening językowy wraz z budowaniem świadomości swoich przekonań
godz. 10:30 – 12:30 (później godzinna przerwa)

 • Puzzle- czasowniki nieregularne, układanie w grupie, utrwalanie czasowników do tworzenia pełnych zdań, trenujemy „speak fluently”.
 • Mini wykład – czym są ograniczające i wspierające przekonania, przykłady. W pełni przechodzimy na angielski.
 • Połączenie nieregularnych czasowników z analizą swoich przekonań i doświadczeń z przeszłości.
 • Analiza video, wystąpienie na TED – uczymy się, słuchając.
 • Praca indywidualna i praca w grupach – rozmawiamy w małych grupach mówiąc po polsku lub angielsku – zupełnie jak chcemy, ważne, że bezstresowo, dążymy, by w pełni mówić po angielsku.

Moduł IX: The Power of Habit

Poznajemy naturę nawyku i świadomie planujemy nowy nawyk
godz. 13:30 – 15:30 (w tym mała przerwa)

 • Mini wykład – jaką strukturę ma nawyk? Prezentacja po angielsku – presented as simple as possible.
 • Planowanie swojego nowego nawyku związanego z uczeniem się angielskiego.
 • Kotwiczenie nawyku poprzez wizualizację.
 • Rozmowa o nowym nawyku w grupach.

Moduł X: Just for fun

Kreatywne i twórcze zakończenie szkolenia
godz. 15:30 – 17:00 (z małą przerwą)

 • Coaching cards – gra coachingowa stymulująca wgląd w siebie i twórcze rozwiązywanie problemów,
 • What would you do if…? – praca w grupach , losując pytanie uczestnicy odpowiadają na pytania w drugim okresie warunkowym,
 • Motivational speech. Improvisation. – trener wygłasza mowę motywacyjną a każdy, kto ma ochotę podchodzi i uzupełnia speech. Spontaniczna improwizacja.

 

Cena udziału w dwóch dniach szkoleniowych wraz z materiałami oraz konsultacją z trenerem po szkoleniu  (jeden mail lub rozmowa telefoniczna – do 30 min) to 977 zł* z wliczonym 23% VAT (wystawiamy fakturę).

*możliwy rabat w przypadku udziału w innych szkoleniach lub wpłacie zaliczki do miesiąca przed szkoleniem.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat lub zaliczek (200 zł).

Przelew na
„Blue MIND” Klaudia Pingot
Nr rachunku: 72 1020 1042 0000 8502 0294 7745

tytuł przelewu: Be Brave + Twój adres mail

Jeśli masz wątpliwości, chcesz o coś zapytań, napisz  maila na kontakt@klaudiapingot.pl

Chcę wziąć udział!

Poznaj trenera

Klaudia Pingot
Zobacz pełny opis

Następne szkolenie

Smart Coaching Base – podstawy coachingu i psychologii
3200 pln
miejsce
Warszawa
termin:
15 lipca
trener:
Klaudia Pingot

Cześć, 

z tej strony Klaudia.

Jeśli tu jesteś, zakładam, że po pierwsze – jesteś ambitną osobą, po drugie – chcesz zostać coachem lub takie umiejętności przydadzą Ci się w pracy i życiu, po trzecie – nie chcesz zwykłego kursu, liczysz na coś wyjątkowego, innego, zapadającego w pamięć. Ale mam nadzieję, że liczysz także na zmiany osobiste.

SMART COACHING to kurs dla coachów, ale też czas, który będzie dla Ciebie procesem zmian – Twoich przekonań, strategii działania i myślenia. Zastanawiałam się, co wyróżnia ten kurs spośród innych na rynku. Wypisałam 9 elementów:

 1. Trening Mentalny – na czym polega, z czego się składa, jak go stosować w autocoachingu i w coachingu z klientem.
 2. Psychologia akademicka – podstawy, które powinien znać każdy coach (wiedza w pigułce).
 3. Holistyczne podejście – aspekty poznawcze, afektywne, behawioralne i z zakresu embodimentu. Mówiąc prościej praca na poziomie – emocji, ciała, przekonań, zachowań i nawyków.
 4. Elementy Terapii Linii Czasu – umiejętne patrzenie na przyszłość i przeszłość.
 5. Elementy pracy z wewnętrznym dzieckiem i 4-dniowy proces zmiany.
 6. Możliwość praktyki po szkoleniu z uczestniczkami społeczności Specbabek.
 7. Superwizja ze strony trenerów/coachów.
 8. W trakcie szkolenia będę dzielić się osobistymi doświadczeniami coachingowymi i biznesowymi.
 9. W trakcie szkolenia będę osobiście prezentować, jak wykorzystywać narzędzia coachingowe i będę czuwać nad Twoją zmianą.

Moim celem jest:

 • nauczyć Cię praktycznych umiejętności pracy z drugim człowiekiem,
 • dać Ci możliwość rozwinięcia Twoich silnych stron,
 • zmienić Twoje przekonania na takie, które będą Ci służyć i wspierać w zmianach,
 • przekazać Ci podstawową wiedzę psychologiczną,
 • nauczyć, jak podchodzić do drugiego człowieka holistycznie,
 • zbudować Twoją świadomość biznesową/zawodową.

Podczas szkolenia dowiesz się także, jak funkcjonuje polski rynek trenerów i coachów, jakie są możliwości rozwoju i co zrobić, aby się wyróżnić.

Podczas 4 dni nie przekażę Ci z pewnością wszystkiego, co bym chciała, ale dam to, co sama chciałabym dostać kilka lat temu, co przyspieszyłoby moją karierę i zwiększyło zarobki. 

Zapraszam gorąco. Z uwagi na niewielką ilość miejsc (grupa liczyć będzie maksymalnie 10 osób), proszę, daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowana.

Klaudia Pingot

Wśród wielu pozytywnych opinii uczestników, którzy ukończyli kurs Smart Coaching, postanowiłam podzielić się choć jedną, która jest dla mnie szczególnie ważna:

„Myśląc o kursie ,,Smart Coaching ” od razu pojawia się w mojej głowie metafora, która moim zdaniem najtrafniej go opisuje, mianowicie ,,trampolina”. Trampolina dlatego, że kurs z Klaudią był jedną z lepszych inwestycji w moim życiu, którą dokonałam i która to pozwoliła mi na wybicie się na tyle wysoko by móc sięgać po swoje największe marzenia. Dobrze pamiętam, że to właśnie na Smarcie jedno z marzeń, które przekułam w cel to ,,założenie własnej firmy szkoleniowej” .Udział w Smart Coachingu przyniósł mi realne efekty prywatno-biznesowe, pozwolił mi odzyskać dostęp do moich największych zasobów, wzmocnić wiarę w siebie, zacząć żyć bardziej w zgodzie ze sobą (to też akurat duża zasługa osobowości Klaudii, bo dla mnie już samo przebywanie z Nią wiele mnie uczyło i przekonało, że opłaca się w życiu być czytelnym i autentycznym dla ludzi). Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne to zajęcia wyróżniają się na pewno na rynku pod tym względem, że oprócz pracy na sali szkoleniowej, Klaudia zaplanowała ciekawe wyjścia w teren, do centrum miasta, gdzie przeprowadzaliśmy różne eksperymenty i sprawdzaliśmy na ile na przykład działają reguły Cialdiniego. To był strzał w dziesiątkę i jednocześnie świetna przygoda! Przychodząc na kurs byłam już absolwentką Szkoły Trenerów, natomiast wciąż czegoś mi brakowało by w pełni poczuć ,,tożsamość trenera”. Jestem przekonana, że to właśnie udział w Smarcie pozwolił mi wypłynąć na szerokie wody biznesu i zacząć w nim aktywniej działać. Nie omieszkam też wspomnieć o idywidualnych sesjach coachingowych, na których to już bardzo szczegółowo zaplanowałam poszczególne kroki założenia i poprowadzenia własnej firmy. Jestem przekonana, że bez Smart Coachingu oraz wspomnianych sesji nie wyobrażam sobie osiągnąć tego, co osiągnęłam. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź dosyć prosta, szczególnie dla osób, które przeszły podobną drogę:,,wyjście z roli etatowca i wejście w zupełnie nową rolę, jaką jest rola przedsiębiorcy to jest naprawdę niemałe wyzwanie.

Po kursie osiągnęłam swój cel i założyłam firmę o nazwie TK Training Magdalena Turowska-Kwapisz oraz między innymi rozpoczęłam stałą współpracę z jedną z największych firm transportowych w Polsce, gdzie z powodzeniem realizuję projekty szkoleniowo-coachingowe. Jednym zdaniem: Szczerze polecam udział w Smart Coachingu!”

Magdalena Turowska-Kwapisz

Zapisz się!
Zobacz wszystkie
×