Be Brave

Szkolenie otwarte
cena:
977 zł PLN
termin:
od: 15 czerwca 2019
do: 16 czerwca 2019
miejsce:
Warszawa, ul Narbutta 40/15
trener:
Klaudia Pingot

Be Brave to trening bezstresowanego mówienia po angielsku i rozwoju osobistego.

To innowacyjny szkolenie, które łączy trening efektywności z nauką angielskiego. Na sali szkoleniowej możesz liczyć na  zaufania w grupie i partnerską komunikację. Zajmiemy się pokonywaniem lęku i stresu przed mówieniem po angielsku, a także treningiem lingwistycznym i treningiem pamięci połączonym z wyznaczaniem celów i rozwojem osobistym.

W ramach szkolenia będziemy trenować:

 • zmianę przekonań dotyczących swojego rozwoju i umiejętności,
 • umiejętność wchodzenia w stan flow,
 • umiejętność koncentracji,
 • budowanie nawyku efektywnego uczenia się,
 • umiejętność zarządzania emocjami,
 • mówienie po angielsku bezstresowo i swobodnie.

Szczegółową agendę dwóch dni szkoleniowych znajdziesz w opisie poniżej.

Be Brave oznacza tutaj odwagę do wychodzenia ze swojej strefy komfortu.

Część zajęć będzie prowadzona w języku polskim (choć motywujące wykłady będziemy przeplatać angielskim słówkami/wyrażeniami) a część zajęć i ćwiczeń odbędzie się in English.

Dla osób, które bardzo słabo znają angielski, udział w zajęciach może być utrudniony. Rekomendujemy, by uczestnicy byli co najmniej na poziomie A2. Optymalny poziom to B1 – B2.

Proces rozwojowy prowadzi Klaudia Pingot – psycholog, trener, autorka książek i artykułów. Prowadzi szkolenia w sposób kreatywny i swobodny, tworząc partnerską relację z grupą.

Proces lingwistyczny prowadzi Małgorzata Mączyńska – lingwistka, pedagog, coach, trener, właścicielka akademii językowej FreeDOM. Rozbawia uczestników rozbrajającym poczuciem humoru i empatią, tworząc kreatywną atmosferę na szkoleniach.

Oczekiwane korzyści z udziału w szkoleniu Be Brave.

Uczestnicy nauczą się:

 • skutecznych techniki budowania nawyków, by samodzielnie w przyszłości wzmacniać swój angielski,
 • mnemotechnik i sprawdzonych metod nauki, których nigdy nie poznali w szkole ani na studiach,
 • zbudują dystans do popełnianych błędów,
 • przestaną się przejmować oceną innych,
 • zaczną motywować się poprzez wizję celów,
 • zaczną traktować angielski jak nieodłączną część dnia codziennego,
 • nauczą się używać angielskiego, przechodząc w stan „flow” (stan przepływu charakterystyczny dla momentów, gdy wykonujemy daną czynność z przyjemnością, bez zastanawiania się i analizy)
 • wyeliminują własne krytyczne dialogi wewnętrzne
 • przestaną naukę traktować jak wysiłek, stanie się ona przyjemnością.

Szkolenie zostało zaprojektowane w sposób przemyślany. Przed stworzeniem szczegółowego programu wykonałyśmy badanie potrzeb uczestników oraz przeprowadziłyśmy szkolenie typu kick off dla przetestowania naszych założeń i pomysłów. Tak powstała doskonała kombinacja rozwojowa Be Brave.

 • Korzyści

  • Nauczysz się skutecznych techniki budowania nawyków, by samodzielnie w przyszłości wzmacniać swój angielski,
  • Nauczysz się mnemotechnik i sprawdzonych metod nauki, których nigdy nie poznali w szkole ani na studiach,
  • Zbudujesz dystans do popełnianych błędów,
  • Przestaniesz się przejmować oceną innych,
  • Zaczniesz motywować się poprzez wizję celów,
  • Zaczniesz traktować angielski jak nieodłączną część dnia codziennego,
  • Nauczysz się używać angielskiego, przechodząc w stan „flow”,
  • Wyeliminujesz własne krytyczne dialogi wewnętrzne,
  • Przestaniesz naukę traktować jak wysiłek, stanie się ona przyjemnością.
 • Forma

  • Interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności,
  • stosowanie gier i kreatywnych form zapamiętywania słownictwa,
  • Icebreaker’y i energizer’y w trakcie trwania szkoleń dla podtrzymania energii i zaangażowania uczestniczek w proces szkoleniowy,
  • Dyskusje moderowane przez trenera,
  • Mini-wykłady trenera wprowadzające nowe zagadnienia merytoryczne,
  • Formy kreatywne: praca z materiałami video, praca z przestrzenią, metafory, cytaty, praca z wyobraźnią, wizualizacja etc.
 • Logistyka

  • Przyjemne sale szkoleniowe
  • Zdrowy katering w cenie szkolenia
  • Program szkolenia zaprojektowany tak, by uczestnicy wynieśli maksymalnie dużo wiedzy i umiejętności.


FullSizeRender 10Proces rozwojowy prowadzi Klaudia Pingot –
psycholog, trener, autorka książek.

Proces lingwistyczny prowadzi Małgorzata Mączyńska – lingwistka, pedagog, coach, trener.Zrzut ekranu 2019-04-20 o 12.27.46

 

Dzień 1.

Moduł I: Trust.

Zbudowanie zaufania w grupie i partnerskiej komunikacji
godz. 10:00 – 10:30 (w tym 10 min przerwy)

 • Icebreaker – kreatywne poznawanie się uczestników
 • Wypracowanie kontraktu na dwa dni szkolenia
 • Przedstawienie agendy szkolenia i wysłuchanie oczekiwań grupy
 • Warm up – in English, kreatywna zabawa/gra. Nauka używania języka angielskiego w stanie „flow”, bezstresowo.

Moduł II: Why so serious? Change your mind set.

Pokonywanie lęku i stresu przed mówieniem po angielsku,
godz. 10:30 – 12:15 (w tym mała przerwa)

 • Running dictation – zespołowa grywalizacja z bezstresowym używaniem sformułowań in English,
 • Poznanie 7 złotych zasad filozofii Be Brave – 7 rules of being brave,
 • Mini wykład dotyczący tego, jak stan umysłu wpływa na efektywność oraz czym jest stan „flow” – wchodzimy swobodnie w mieszanie języka polskiego  i angielskiego, bawiąc się skojarzeniami i nie przejmując się błędami,
 • Small talks w małych zespołach, podejmując temat „Opisz swój problem/Describe your problem” – rozmawiamy w małych grupach mówiąc po polsku lub angielsku – zupełnie jak chcemy, ważne, że bezstresowo.

Moduł III Wheel of values

Poznawanie siebie i swojego koła życia a wraz z nim angielskich słówek w obszarze wartości i przekonań.
godz. 12:15 – 13:30 – następnie godzinna przerwa obiadowa.

 • Wheel of values – wprowadzenie/mini wykład po polsku i angielsku, wprowadzenie nowych sformułowań,
 • Praca indywidualna ze swoim kołem wartości – in English
 • Small talks w małych zespołach, podejmując temat „Opisz swoje koło wartości/Describe your Wheel of values” – rozmawiamy w małych grupach mówiąc po polsku lub angielsku – zupełnie jak chcemy, ważne, że bezstresowo.

Moduł IV: Mnemonics  – the way to learn faster

Trening mnemotechnik dla szybszego zapamiętywania nowych słówek
godz. 14:30 – 16:00 (w tym 10 min przerwy)

 • Warm up – Układanie historyjek,
 • Mini wykład – czym są mnemotechniki, przykłady. Mini wykład po polsku i angielsku,
 • Gra MEMORY, praca w grupach
 • Jigsaw – technika wzajemnego uczenia się słów i idiomów z wykorzystaniem fiszek dla zaawansowanych oraz mnemotechnik

Moduł V: Language and goals, aims, purposes.

Trening lingwistyczny połączony z wyznaczaniem swoich celów
godz. 16:00 – 18:00 (w tym mała przerwa)

 • Wymowa – jak mówić, aby na przykład 3 brzmiało jak three, a nie tree lub free,
 • Phrasal verbs – czyli jak to się dzieje, że look znaczy „patrzeć”, after znaczy „po”, ale już look after nabiera kompletnie innego znaczenia, czasowniki frazowe, wprowadzenie, utrwalenie i ćwiczenia w mówieniu,
 • Poznanie, czym różnią się cele od celów – goals, aims and purposes.
 • Wykorzystanie poznanych zasad do poprawnego określenia swoich celów – małych i dużych/ praca indywidualna i w grupie.
 • Zakończenie pierwszego dnia relaksacją i wizualizacją celów.

Dzień 2.

Moduł VI Let’s rock

Kreatywne i motywacyjne intro
godz. 9:00 – 10:30 (z małą przerwą)

 • Icebreaker – pobudzenie grupy do pracy i wprowadzenie się w pozytywny nastrój,
 • Just remember – dyskusja na forum, co zapamiętaliśmy z dnia wczorajszego, używając języka polskiego lub angielskiego,
 • Small talks w małych zespołach, podejmując temat „Wczoraj nauczyłem się, że…”/ „Yesterday I got to know that…” – rozmawiamy w małych grupach.

Moduł VII: Verbs and limiting believes

Trening językowy wraz z budowaniem świadomości swoich przekonań
godz. 10:30 – 12:30 (później godzinna przerwa)

 • Puzzle- czasowniki nieregularne, układanie w grupie, utrwalanie czasowników do tworzenia pełnych zdań, trenujemy „speak fluently”.
 • Mini wykład – czym są ograniczające i wspierające przekonania, przykłady. W pełni przechodzimy na angielski.
 • Połączenie nieregularnych czasowników z analizą swoich przekonań i doświadczeń z przeszłości.
 • Analiza video, wystąpienie na TED – uczymy się, słuchając.
 • Praca indywidualna i praca w grupach – rozmawiamy w małych grupach mówiąc po polsku lub angielsku – zupełnie jak chcemy, ważne, że bezstresowo, dążymy, by w pełni mówić po angielsku.

Moduł VIII: The Power of Habit

Poznajemy naturę nawyku i świadomie planujemy nowy nawyk
godz. 13:30 – 15:30 (w tym mała przerwa)

 • Mini wykład – jaką strukturę ma nawyk? Prezentacja po angielsku – presented as simple as possible.
 • Planowanie swojego nowego nawyku związanego z uczeniem się angielskiego.
 • Kotwiczenie nawyku poprzez wizualizację.
 • Rozmowa o nowym nawyku w grupach.

Moduł IX: Part lost in translation 😉

Moduł X: Just for fun

Kreatywne i twórcze zakończenie szkolenia
godz. 15:30 – 17:00 (z małą przerwą)

 • Coaching cards – gra coachingowa stymulująca wgląd w siebie i twórcze rozwiązywanie problemów,
 • What would you do if…? – praca w grupach , losując pytanie uczestnicy odpowiadają na pytania w drugim okresie warunkowym,
 • Motivational speech. Improvisation. – trener wygłasza mowę motywacyjną a każdy, kto ma ochotę podchodzi i uzupełnia speech. Spontaniczna improwizacja.

Obejrzyj film na temat jednego z mechanizmów, który będziemy przepracowywać w ramach szkolenia:

Cena udziału w dwóch dniach szkoleniowych wraz z materiałami oraz konsultacją z trenerem po szkoleniu  (jeden mail lub rozmowa telefoniczna – do 30 min) to 977 zł* z wliczonym 23% VAT (wystawiamy fakturę).

*możliwy rabat w przypadku udziału w innych szkoleniach lub wpłacie zaliczki do miesiąca przed szkoleniem.

Przelew na
„Blue MIND” Klaudia Pingot
Nr rachunku: 72 1020 1042 0000 8502 0294 7745

tytuł przelewu: Be Brave + Twój adres mail

Jeśli masz wątpliwości, chcesz o coś zapytań, napisz  maila na kontakt@klaudiapingot.pl

Chcę wziąć udział!

Poznaj trenera

Klaudia Pingot
Zobacz pełny opis

Następne szkolenie

Finansowy flow Barlinek
137 złpln
miejsce
Barlinek, Ośrodek Wypoczynkowy w Dankowie
termin:
23 czerwca
trener:
Klaudia Pingot

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy w Dankowie Łubu Dubu, Danków 41 66-500 Strzelce Kraj., rejestracja/przywitanie godz. 9:45, rozpoczęcie 10:00. 

W ubiegłym roku przyszedł miesiąc, gdy po 30 dniach pracy wystawiłam faktury o łącznej sumie stanowiącej równowartość moich rocznych zarobków w policji. 

Kilka lat wcześniej zostawiłam etat w Komendzie Głównej Policji i choć z pełnym szacunkiem traktowałam lata tam spędzone, nigdy żałowałam tej decyzji. Umysł etatowca musiałam przestawić na umysł osoby, która prowadzi biznes. Stare przekonania zmienić na nowe, a do tego zmienić wewnętrzną energię i podnieść inteligencję związaną z wydawaniem i zarabianiem pieniędzy. Nie bez znaczenia były intencje, które mi towarzyszyły. W pewnym momencie, gdy odpuściłam walkę o nowe zlecenia, okazje zaczęły pojawiać się same. 

Zanim przedstawię Ci program szkolenia, na które serdecznie Cię zapraszam, zamieszczę poniżej fragment z mojej książki „Błękitny Umysł”, która zostanie wydana we wrześniu. Na szkoleniu będziemy w praktyce przerabiać koncepcję błękitnego umysłu, przykłady, historie, dowody na działanie tej koncepcji.

Rozdział 9. Pieniądze

W mojej koncepcji błękitnego umysłu świat materialny jest zewnętrzną reprezentacją naszej świadomości i przekonań — tych świadomych oraz tych nie do końca uświadomionych. Jest wynikiem tego, co dzieje się w naszej głowie i kierunku skupienia. Nie ma w tym żadnej przypadkowości. Zbiegi okoliczności, pech i szczęście są jak wiatr, który czasem nam sprzyja, a czasem wieje prosto w oczy. W dłuższej perspektywie są to tylko małe punkty na mapie przeszłości. Jeśli ktoś uważa, że ma wiecznego pecha związanego z pieniędzmi, to oznacza tylko tyle, że nie dostrzega oczywistego połączenia pomiędzy tym, co myśli, a tym, co ma. (…)

Lęk związany z pieniędzmi jest jak samospełniająca się przepowiednia. Im więcej rzeczy robisz w związku z tym, że boisz się stracić pieniądze albo usilnie próbujesz je zarobić, tym większe prawdopodobieństwo, że oddalasz się od finansowego flow. (…)

Większość ludzi wiąże zarobki z wartościowaniem siebie. To skomplikowane mechanizmy, które trudno uchwycić na pierwszy rzut oka. 

Zarobki wpływają na poczucie własnej wartości, poczucie własnej wartości wpływa na zarobki. Do tego dochodzi przekonanie, że zawsze chodzi o cenę i że jest ona kluczowym argumentem w sprzedaży. Ta masala mechanizmów oddziałujących na siebie przyprawiona jest jeszcze mocno zakorzenionymi emocjami wstydu, strachu, poczucia winy, żalu, dumy, które także sprawiają, że nie tworzymy sobie przestrzeni na zarabianie, a walczymy o nią. A to dwa różne stany, dwie różne przestrzenie.” – Błękitny Umysł

Intensywny warsztat Finansowe flow to miejsce, dzięki któremu głęboko zajrzysz w siebie i zauważysz, jak Twoje intencje, nastawienie i świadomość – tak siebie, jak i otaczającego świata – wpływa na to, co w życiu masz i co Cię spotyka. Skupimy się przede wszystkim na sferze finansowej, niezależnie, czy zarabiasz pieniądze będąc na etacie, czy prowadząc biznes, albo robiąc coś zupełnie niestandardowego.

Zakorzenione w nas emocje strachu, poczucia winy czy nawyki uległości, poświęcania się, filtrowania rzeczywistości przez jej „cenę” oddalają nas od finansowego flow. 

Poznasz tajniki prawa przyciągania w zupełnie inny sposób niż rozumiałaś/rozumiałeś je dotychczas.

Na warsztacie lipcowym oraz sierpniowym (zaawansowanym) będziemy w praktyce ćwiczyć koncepcję błękitnego umysłu. Oba szkolenia są od siebie niezależne (można wziąć udział w zaawansowanym bez udziału w intensywnym pierwszym warsztacie), ale oba się uzupełniają i tworzą pewną całość.

W czym Ci się przyda Finansowe Flow? 

Nasza codzienna rzeczywistość rezonuje z tym, co czujemy, myślimy i jak się zachowujemy. Wyobraźmy sobie osobę, od której bije wewnętrzny spokój. Z jednej strony jest zdystansowana, z drugiej w jej zachowaniu da się wyczuć empatię. Da się też wyczuć, że ta osoba w pełni ma szacunek do siebie i wszystkiego, co wokół.

A teraz wyobraźmy sobie kogoś nieco roztrzepanego, kogoś, kto za wszelką cenę chce się „sprzedać”. Dużo mówi pięknych słów, prawiąc nam komplementy, obiecując złote góry. Przyjmijmy jednocześnie, że ta osoba ma naprawdę dobre intencje. 

Kogo kupisz? W dosłownym i metaforycznym znaczeniu.

Finansowe flow pomoże Ci przywrócić Ci wewnętrzny balans i spełnienie, odpowiedni kierunek skupienia i poczucie własnej wartości, które jest kluczowe. Zabawne jest, że wcale nie musimy budować poczucia własnej wartości, wystarczy, że przyzwolimy sobie na bycie sobą. To z kolei pociągnie za sobą konkretne zmiany w codziennej rzeczywistości. 

W czym więc przyda Ci się finansowy flow?

🧠 rozwijaniu wewnętrznej inteligencji i świadomości związanej z finansami,

🧠 obraniu kierunku działań i wyborów, które Ci stworzą więcej okazji do zarabiania pieniędzy,

🧠 zauważeniu mechanizmu zarabiania z towarzyszącymi temu emocjami i poczuciem własnej wartości,

🧠 przyciąganiu lepszych zdarzeń i pozytywnie ukierunkowanej samospełniającej się przepowiedni,

🧠 zdiagnozowaniu przekonań, które nie pozwalają Ci wejść na wyższy próg zarobków,

Zapisz się!
Zobacz wszystkie
×